Word jij ook een Eco-School?

Wat is Eco-schools?

Eco-Schools is het internationale label voor duurzame scholen (basis en secundair).

 •  Programma van de FEE (Foundation for Environmental Education) om de afspraken van de VN conferentie ‘Environment and Develop­ment’ na te komen.
 • Netwerk van 51000 scholen uit 67 landen.
 • Eco-Schools zetten zich in om duurzaam denken en doen centraal te stellen in het hele schoolleven.
 • Eco-Schools nemen via uitwisseling verdere stappen op milieuvlak.
 • Eco-Schools werken samen  om een grote en krachtige verbondenheid te creëren.
 • Eco-schools vinden elkaar vlot en beïnvloeden elkaar creatief dankzij internet en sociale media.

Meer info over Eco-Schools vind je op www.ecoschools.global 

Is mijn MOS-school klaar om een Eco-school te worden?

Je bent al een MOS-school met een volwaardige MOS-werking en duidelijke MOS-realisaties, dan kan je verder groeien naar een Eco-school. Een Eco-school is een volwaardige MOS-ambassadeur. Je tilt hierdoor de hele schoolwerking naar een hoger niveau. Denk je er aan om je kandidaat te stellen?  Evalueer zeker eerst je school om te zien of jullie er klaar voor zijn.

Tijdspad

Een MOS-begeleider ondersteunt je tijdens het proces. Het traject om Eco-school te worden duurt twee schooljaren en bestaat uit verschillende stappen.

Voorbereidingsfase
 • Infosessies die georganiseerd worden in september.
 • Stel je kandidaat vóór 15 november.
Schooljaar 1
 • Contacteer jouw provinciale MOS-begeleider. Hij/zij helpt je verder op weg.
 • Ga aan de slag met de Eco-School-sleutel.
 • Stel een actieplan op met SMART-doelen. Focus op bepaalde thema’s. Inspiratie nodig? http://www.ecoschools.global/themes/
 • Voer een nulmeting uit om de beginsituatie van het gekozen werkthema in kaart te brengen.
 • Er vindt een procesevaluatie plaats tussen begin juni en eind september.

Schooljaar 2

 • Voer de gekozen acties verder uit en werk verder met de Eco-School-sleutel.

 • Voer een eindmeting en eindevaluatie uit om de milieu- en educatieve winst te bepalen.

 • Zet jouw school in de kijker aan de hand van een filmpje of digitale fotoreportage ter voorbereiding van de jurering.


Jurering
 • Op het einde van het tweede schooljaar, tussen eind april en half juni, vindt de jurering plaats.
 • Een beperkt team van de school, stelt de werking voor aan een jury die langs komt.
The Green Flag uitreiking
 • Na een positieve jurering wordt een schooldelegatie uitgenodigd op een viermoment in oktober van het volgende schooljaar. Daar wordt de ‘Green Flag’ officieel overhandigd. De school is nu een Eco-school, dit is een internationaal erkende MOS-vambassadeursschool. Zet de werking verder en pak er mee uit!

The Green Flag behouden

 

 • Na de uitreiking mag je school voor twee jaar de Groene Vlag uithangen, hoort je school tot het select groepje van Eco-Schools en kan de school communiceren met het internationale Eco-Schools-logo. In die tijd wordt er van de school wel verwacht dat ze deze Groene Vlag waardig blijft door continu te werken aan verbetering. Je kan  Eco-school blijven door onmiddelijk na ontvangst van de Groene Vlag je opnieuw kandidaat te  stellen. 

 

De internationale toer op…maar hoe?

Wil je graag contact met een school uit het buitenland? Maar weet je niet goed hoe je moet beginnen?
•   Overzicht Departement Onderwijs internationalisering
•    Scholenbanden: een scholenband is een partnerschap tussen een Vlaamse en een school uit het Zuiden. Het is een ideaal instrument om de leerlingen te sensibiliseren over lokale en mondiale problemen, te werken aan professionaliseren van leraren en uiting te geven aan een solidariteitsgevoel. 
•    eTwinning is een community voor scholen in Europa: contacten leggen, ideeën en praktijkvoorbeelden uitwisselen, samenwerken in groepen, online leerevenementen en projecten uitvoeren.

MOS-ambassadeurs: Eco-schools met The Green Flag

Voorbeeld Eco-code: Sjabi Puurs

Contacteer ons
Team MOS
02 553 80 72