Word jij ook een Eco-School?

Wat is Eco-schools?

Eco-Schools is het internationale label voor duurzame scholen (basis en secundair).

 •  Programma van de FEE (Foundation for Environmental Education) om de afspraken van de VN conferentie ‘Environment and Develop­ment’ na te komen.
 • Netwerk van 51000 scholen uit 67 landen.
 • Eco-Schools zetten zich in om duurzaam denken en doen centraal te stellen in het hele schoolleven.
 • Eco-Schools nemen via uitwisseling verdere stappen op milieuvlak.
 • Eco-Schools werken samen  om een grote en krachtige verbondenheid te creëren.
 • Eco-schools vinden elkaar vlot en beïnvloeden elkaar creatief dankzij internet en sociale media.

Meer info over Eco-Schools vind je op www.ecoschools.global 

Is jouw MOS-school klaar om een Eco-school te worden?

Je bent al een MOS-school met een volwaardige MOS-werking en duidelijke MOS-realisaties, dan kan je verder groeien naar een Eco-school. Een Eco-school is een volwaardige MOS-ambassadeur. Je tilt hierdoor de hele schoolwerking naar een hoger niveau. Denk je er aan om je kandidaat te stellen?  Evalueer zeker eerst je school om te zien of jullie er klaar voor zijn.

Nieuwe formule om erkend te worden als Eco-School

Gedaan met het samenstellen van een lijvig dossier! MOS stippelde een nieuwe en sterk vereenvoudigde aanpak uit voor de erkenning als Eco-School.

 1. De school zelf of de MOS-begeleider geeft aan dat ze reeds een hoog niveau van EDO/MOS-werking behaald heeft en stelt zich kandidaat vanaf januari 2020.
 2. Een werksessie Eco-Schools (halve dag) op uw school: het MOS-team van de school bekijkt samen met de MOS-begeleider en de MOS-coördinator of uw school aan de 7 succesfactoren van Eco-Schools voldoet. Bij een goed resultaat ontvangt de school meteen de erkenning, namelijk de Groene Vlag (Green Flag) van Eco-Schools. Deze werksessie kan op eender welk moment in het schooljaar plaatsvinden.
 3. De officiële uitreiking van de Groene Vlag wordt vervangen door een netwerkmoment waarop Eco-Schools elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en van elkaar leren.
 4. Na de uitreiking mag je school voor twee jaar de Groene Vlag uithangen, hoort je school tot het select groepje van Eco-Schools en kan de school communiceren met het internationale Eco-Schools-logo. In die tijd wordt er van de school verwacht dat ze deze Groene Vlag waardig blijft door continu te werken aan verbetering. Na twee jaar kan de school zich opnieuw kandidaat stellen.

Scholen die in 2018 in een Eco-Schoolstraject stapten, kunnen zelf kiezen voor:

 • De nieuwe aanpak, zoals hierboven beschreven;
 • De oude aanpak met een tijdspad van twee jaar en een jurering in mei 2020.

Voor vragen in verband met de nieuwe aanpak kan je terecht bij linda.vanmeersche@vlaanderen.be.

Tijdspad (oude aanpak)

Een MOS-begeleider ondersteunt je tijdens het proces. Het traject om Eco-school te worden duurt twee schooljaren en bestaat uit verschillende stappen.

Voorbereidingsfase
 • Infosessies die georganiseerd worden in september.
 • Stel je kandidaat vóór 15 november.
Schooljaar 1
 • Contacteer jouw provinciale MOS-begeleider. Hij/zij helpt je verder op weg.
 • Ga aan de slag met de Eco-School-sleutel.
 • Stel een actieplan op met SMART-doelen. Focus op bepaalde thema’s. Inspiratie nodig? http://www.ecoschools.global/themes/
 • Voer een nulmeting uit om de beginsituatie van het gekozen werkthema in kaart te brengen.
 • Er vindt een procesevaluatie plaats tussen begin juni en eind september.

Schooljaar 2

 • Voer de gekozen acties verder uit en werk verder met de Eco-School-sleutel.

 • Voer een eindmeting en eindevaluatie uit om de milieu- en educatieve winst te bepalen.

 • Zet jouw school in de kijker aan de hand van een filmpje of digitale fotoreportage ter voorbereiding van de jurering.


Jurering
 • Op het einde van het tweede schooljaar, tussen eind april en half juni, vindt de jurering plaats.
 • Een beperkt team van de school, stelt de werking voor aan een jury die langs komt.
The Green Flag uitreiking
 • Na een positieve jurering wordt een schooldelegatie uitgenodigd op een viermoment in oktober van het volgende schooljaar. Daar wordt de ‘Green Flag’ officieel overhandigd. De school is nu een Eco-school, dit is een internationaal erkende MOS-vambassadeursschool. Zet de werking verder en pak er mee uit!

The Green Flag behouden

 

 • Na de uitreiking mag je school voor twee jaar de Groene Vlag uithangen, hoort je school tot het select groepje van Eco-Schools en kan de school communiceren met het internationale Eco-Schools-logo. In die tijd wordt er van de school wel verwacht dat ze deze Groene Vlag waardig blijft door continu te werken aan verbetering. Je kan  Eco-school blijven door onmiddelijk na ontvangst van de Groene Vlag je opnieuw kandidaat te  stellen. 

 

De internationale toer op…maar hoe?

Wil je graag contact met een school uit het buitenland? Maar weet je niet goed hoe je moet beginnen?
•   Overzicht Departement Onderwijs internationalisering
•    Scholenbanden: een scholenband is een partnerschap tussen een Vlaamse en een school uit het Zuiden. Het is een ideaal instrument om de leerlingen te sensibiliseren over lokale en mondiale problemen, te werken aan professionaliseren van leraren en uiting te geven aan een solidariteitsgevoel. 
•    eTwinning is een community voor scholen in Europa: contacten leggen, ideeën en praktijkvoorbeelden uitwisselen, samenwerken in groepen, online leerevenementen en projecten uitvoeren.

MOS-ambassadeurs: Eco-schools met The Green Flag

Voorbeeld Eco-code: Sjabi Puurs

Contacteer ons
Team MOS
02 553 80 72
De 7 criteria ('succesfactoren')

1 Duurzaamheidsscan
2 SMART-doelen en actieplanning
3 Meten en evalueren
4 Curriculum
5  Draagvlak en leerlingenbetrokkenheid
6 Informeren en communiceren
7 Eco-code

Meer info over de manier waarop je de 7 succesfactoren kan invullen, vind je in de

docx bestandEco-school-sleutel (746 kB).