Wijziging wetgeving erkenningen met VLAREM-trein 2017

Met de definitieve goedkeuring van de VLAREM-trein 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen op komst:

  • wijziging betaling retributie
  • erkenning als MER-coördinator verplicht vanaf 1 januari 2020
  • registratie als monsternemer bodem verplicht voor een erkend laboratorium in de discipline bodem, deeldomeinen bodembescherming en bemesting. De verplichting geldt vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de maand van de publicatie van de VLAREM-trein 2017 in het Belgisch Staatsblad. De publicatie in het Belgisch Staatsblad moet nog gebeuren. Binnenkort verschijnt over de registratie meer informatie op deze pagina.

Klik hier voor de volledige tekst van de VLAREM-trein 2017.

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen