Wijziging VLAREM II en III definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 maart 2018

Op 9 maart 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen en afgasstromen in de chemiesector, voor de nonferrometaalindustrie en voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij.
Over dit wijzigingsbesluit werd het advies ingewonnen van de Raad van State. 


Download hieronder de documenten: