Wijziging inning retributies

De Retributieregeling verandert

  • Jaarlijkse betaling via een overschrijvingsformulier

Ter ondersteuning van de kwaliteitsbewaking van het gebruik van de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) betaal je als erkende persoon een toezichtsretributie. In de loop van 2019 betaal je deze toezichtsretributie niet langer 5-jaarlijks, maar jaarlijks.

Het huidige 5-jaarlijkse bedrag delen we uiteraard door 5. Voor de erkende personen van rechtswege die recent nog een 5-jaarlijkse retributie betaalden is er een overgangsregeling voorzien zodat de jaarlijkse betaling pas later in werking treedt. 

Het Departement Omgeving bezorgt je elk jaar een brief met overschrijvingsformulier, betalingsmededeling en het te betalen bedrag. Dit gebeurt op basis van de bekende adresgegevens.

Opgelet: als het Departement Omgeving niet beschikt over je correcte adresgegevens, dan ontvang je geen overschrijvingsformulier. Niettemin blijf je verplicht om de retributie te betalen. 

Breng daarom steeds het Team Erkenningen op de hoogte van een adreswijziging.

  • Wat als ik de toezichtsretributie niet betaal?

Wanneer je de toezichtsretributie niet betaalt, zal je erkenning automatisch geschorst worden tot de dag waarop de retributie werd betaald. Als de betaling van de retributie verder uitblijft, zal je erkenning automatisch vervallen. 

  • De voordelen van een jaarlijkse betaling

Deze nieuwe manier van werken heeft belangrijke voordelen en is eerlijker. Voorheen betaalde je als erkenningshouder namelijk meteen voor 5 jaar, ook al ging je bijvoorbeeld binnen 2 jaar op pensioen. Een jaarlijkse betaling lost dit op. Bovendien is het jaarlijks bedrag ook lager.

  • Wanneer?

De nieuwe regeling werd al principieel goedgekeurd, maar nog niet definitief door de Vlaamse Regering. Een definitieve goedkeuring wordt verwacht in de loop van 2019. 

  • Technici klimaatregelingsapparatuur

Ben je erkend als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen? Dan hoef je niets meer te doen. Zodra de nieuwe regeling definitief wordt goedgekeurd, moet een erkend technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen geen retributie meer betalen. Je ontvangt ook geen overschrijvingsformulier. 

Overzicht retributietarieven invorderingsjaar 2019

Erkenning Bedrag (EUR) Bedrag eerste discipline (EUR) Bedrag bijkomende discipline (EUR)
Airco-energiedeskundige 29 - -
Boorbedrijf - 115 29
Bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur 115 - -
Koeltechnisch bedrijf 115 - -
Bodemsaneringsdeskundige (type 1) 58 - -
Bodemsaneringsdeskundige (type 2) 115 - -
Milieucoördinator 58 - -
Milieudeskundige bodemcorrosie 115 - -
Milieudeskundige geluid en trillingen 115 - -
Milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen 115 - -
MER-deskundige - 115 29
MER-coördinator - 115 29
Milieuverificateur 58 - -
Technicus voor brandbeveiligingsapparatuur 29 - -
Technicus voor elektrische schakelinrichtingen 29 - -
Technicus  gasvormige brandstof 29 - -
Koeltechnicus 29 - -
Technicus stookolietanks 29  - -
Technicus verwarmingsaudit 29 - -
Technicus vloeibare brandstof 29 - -
VR-deskundige 115 - -

 

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen