Wijziging betaling retributie

Betaling retributie wijzigt in de loop van 2019

Jaarlijkse betaling via een overschrijvingsformulier

Vanaf 2020 betaal je de toezichtsretributie niet langer 5-jaarlijks, maar jaarlijks. Het Departement Omgeving bezorgt je elk jaar een brief met overschrijvingsformulier, betalingsmededeling en het te betalen bedrag.

Wat betekent dit voor mijn erkenning?

 • De volgende erkende personen moeten de voorziene 5-jaarlijkse toezichtsretributie tegen 31 december 2019 NIET betalen:

  • milieudeskudige in de disciplines bodemcorrosie, geluid en trillingen en houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
  • MER-deskundige
  • VR-deskundige
  • milieucoördinator
  • bodemsaneringsdeskundige
  • bedrijf brandbeveiligingsapparatuur 
  • boorbedrijf
  • koeltechnisch bedrijf
  • technicus brandbeveiligingsapparatuur
  • technicus elektrische schakelinrichtingen
  • technicus klimaatregelingsapparatuur voertuigen
  • milieuverificateur decretale milieuaudit

Vanaf 2020 betaal je de retributie jaarlijks. 

 • Ben je erkend als technicus vloeibare of gasvormige brandstof, technicus verwarmingsaudit, stookolietechnicus, koeltechnicus of airco-energiedeskundige of wil je erkend worden? Dan betaal je in 2019 de 5-jaarlijkse toezichtsretributie nog wel bij deelname aan de opleiding, bijscholing of het (actualisatie-)examen. 
 • Ook voor het bekomen van de  Vlaamse erkenning op basis van een Europees F-gassen certificaat betaal je de 5-jaarlijkse retributie nog in 2019. 
 • Als je in 2019 of de afgelopen vier jaren nog een toezichtsretributie hebt betaald, moet je, afhankelijk van het jaar waarin je hebt betaald, de eerstvolgende jaren geen retributie betalen. Je zal in het jaar dat je de eerste keer opnieuw moet betalen een brief met overschrijvingsformulier ontvangen. Vanaf dan zal de betaling jaarlijks moeten gebeuren. 
 • Vanaf 2020 moet je geen retributie meer betalen voor het bekomen van de erkenning als technicus of airco-energiedeskundige. 
 • Vanaf 2020 moet de technicus klimaatregelingsapparatuur voertuigen geen enkele retributie meer betalen, ook niet de jaarlijkse retributie.

 

Deze wijzigingen komen er naar aanleiding van de inwerkingtreding van de VLAREM-trein 2017. Klik hier voor de volledige tekst van de VLAREM-trein 2017.

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen