Werkzaamheden aan koelinstallaties met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen

Volgende werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgasssen of ozonlaagafbrekende stoffen waarbij er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koelmiddelen mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende koeltechnicus:

  • installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling
  • controles op lekkage van koelinstallaties
  • terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Er bestaan vier categorieën van erkenningen (cat. I, II, III, IV), afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus uitvoert aan de koelinstallaties.

categorie I: 

Een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden (installatie, reparatie, onderhoud, terugwinning, lekkagecontrole en buitendienststelling)  uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.

categorie II: 

Een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, repareren, onderhouden of buitendienststellen en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

categorie III: 

Een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.

categorie IV: 

Een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen moet het bedrijf waar de koeltechnicus werkt, erkend zijn als koeltechnisch bedrijf.

 

Met enkel een RESCERT-certificaat is het niet toegelaten om bepaalde activiteiten aan warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren waarbij er een risico op emissies van deze koelmiddelen bestaat (installatie, reparatie, lekkagecontroles,…).

Het bezit van een specifieke erkenning als koeltechnicus categorie I, II, III of IV en koeltechnisch bedrijf is verplicht.


Klik hier voor de lijst met erkende koeltechnici en koeltechnische bedrijven

Klik hier voor informatie over het bekomen van de erkenning als koeltechnicus

Klik hier voor informatie over het bekomen van de erkenning als koeltechnisch bedrijf