Werking van een kwekerij

Verhandelen van dieren

Er zijn algemene voorwaarden voor het verhandelen van dieren. Voor honden en katten zijn er bijkomende specifieke regels.

Daarnaast is het verboden om:

 • vrouwelijke dieren meer dan tweemaal per jaar te laten werpen
 • te fokken door verschillende rassen te kruisen

Administratie

Volgende documenten maken deel uit van de administratie en moeten beschikbaar zijn bij controle:

Inventaris

De inventaris vermeldt alle vrouwelijke fokdieren die geregistreerd zijn op het adres van de kwekerij. Het aantal  mag  niet meer zijn dan de maximumcapaciteit vermeld in de erkenning. Alle vrouwelijke dieren schrijf je in vanaf de eerste dekking met volgende informatie:

 • een volgnummer
 • datum van aankomst in de kwekerij
 • het ras
 • het chipnummer
 • als het dier niet meer aanwezig is: datum van vertrek en bestemming / datum van overlijden

De gegevens van een hond waarmee je niet meer mee fokt maar die op de kwekerij blijft, doorstreep je met één enkele lijn.

De inventaris bewaar je gedurende minstens 2 jaar na het vertrek van het laatste vrouwelijk dier.

Worpfiche

Per worp maak je een worpfiche (of foksteekkaart) op met volgende gegevens:

 • het chipnummer van moeder- en vaderdier
 • de worpdatum
 • het chipnummer van de jongen
 • het aantal geboren en gespeende jongen
 • de datum van vertrek en de gegevens van de koper of het nummer van het garantiecertificaat

De koper kan de gegevens van de worpfiche raadplegen, maar niet de gegevens van andere kopers.

De worpfiche moeten minstens 2 jaar na het vertrek van het moederdier bewaard worden.

Garantiecertificaat

Bij de verkoop van een hond of kat geef je een waarborg over de gezondheid van het dier onder de vorm van een garantiecertificaat met volgende gegevens:

 • een volgnummer
 • chipnummer, ras en geboortedatum van het dier
 • naam, adres, HK nummer van de verkoper
 • naam, adres van de koper
 • handtekening van de verkoper
 • datum van verkoop

Het garantiecertificaat bewaar je minstens 6 maand. Als de worpfiches en het register verwijzen naar het garantiecertificaat, dan moet je ze 2 jaar bijhouden. Als er bijkomende waarborgen zijn,  dan staan deze in een afzonderlijk document of in een afzonderlijke rubriek na de handtekeningen.

Richtlijnen voor opvoeding en vragenlijst

Om kopers bewust te maken van hun keuze overloop je een vragenlijst en geef je advies bij het kiezen van een hond.

De koper van een hond krijgt schriftelijke richtlijnen voor voeding, huisvesting en verzorging van het dier samen met de gepast advies over de opvoeding. Je legt deze richtlijnen een maand voor het eerste gebruik ter goedkeuring voor aan de dienst Dierenwelzijn.

Een model van goedgekeurde opvoedkundige richtlijnen is beschikbaar.

Bezoekrapport van de dierenarts

Afhankelijk van het type inrichting moet de contractdierenarts 1x per maand of per 3 maand op controle komen. De bezoekrapporten moet je 2 jaar bijhouden.

Verander je van dierenarts dan moet je dit aangetekend melden aan de dierenarts alsook aan de dienst Dierenwelzijn.

Register (enkel voor kweker-handelaar)

In het register noteer je als kweker-handelaar de aangekochte honden / katten met volgende gegevens:

 • herkomst
 • datum van aankomst in de kwekerij
 • datum van controle door de dierenarts, ondertekend door de dierenarts
 • de datum van vertrek en de gegevens van de koper of het nummer van het garantiecertificaat

Als de dieren afkomstig zijn van een niet-erkende kweker, dan noteer je ook de gegevens van de  identiteitskaart van de verkoper.

De dieren mag je pas verkopen na een quarantaine van minstens 5 dagen en na onderzoek en goedkeuring door de contractdierenarts.

Alle verhandelingen moeten binnen de 48 uur genoteerd worden in het register.

Kweker-handelaar

Een kweker-handelaar kan honden of katten aankopen, ook uit het buitenland. Deze dieren noteer je in het register.

De kwekers en landen die honden en katten invoeren moeten voldoen aan de voorwaarden uit Bijlage II van het KB van 2007 en moeten erkend zijn.

Wijzigingen of stopzetting

Bij wijzigingen in de uitbating, contactgegevens moet de dienst Dierenwelzijn ingelicht worden.

Bij stopzetting van de activiteit moet het erkenningscertificaat worden teruggestuurd en verwittig je de contractdierenarts.

Wetgeving

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn