Werking van een handelszaak

Voor het verhandelen van dieren gelden algemene regels.

Informatieplicht

Het erkenningscertificaat wordt op een zichtbare plaats uitgehangen.

In een dierenhandelszaak moet de naam van de dieren vermeld staan bij de kooien. Bij reptielen, amfibieën en vissen is bijkomende informatie nodig.

De koper krijgt de nodige richtlijnen met betrekking tot voeding, huisvesting en verzorging van het dier. Op zijn verzoek krijgt hij ook een gedateerd overdrachtsbewijs met de datum, naam van de verkoper en de koper, soort en aantal dieren.

Tussenpersoon voor de verkoop van honden en katten

Honden en katten mogen niet verkocht worden in een dierenhandelszaak.

Er mogen catalogussen, aankondigingen en advertenties met daarin adressen waar men honden of katten kan kopen ter beschikking worden gesteld van de klanten. Voor elke hond die op die manier wordt verhandeld, wordt het identificatienummer duidelijk vermeld.

Om kopers bewust te maken van hun keuze, overloopt de verantwoordelijke van de winkel een vragenlijst en geeft hij/zij advies bij het kiezen van een hond.

Bezoekrapport van de dierenarts

Afhankelijk van het type inrichting moet de contractdierenarts 1x per maand of per 3 maand op controle komen. De bezoekrapporten moet je 2 jaar bijhouden.

Verander je van dierenarts dan moet je dit aangetekend melden aan de dierenarts alsook aan de dienst Dierenwelzijn.

Wijzigingen of stopzetting

Bij wijzigingen in de uitbating of van contactgegevens moet de dienst Dierenwelzijn ingelicht worden.

Bij stopzetting van de activiteit, moet het erkenningscertificaat worden teruggestuurd. Je verwittigt ook best de contractdierenarts.

Wetgeving

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn