Werking van een asiel

Asielen moeten erkend zijn door de dienst Dierenwelzijn.

Het dier

  • als een verloren gelopen hond of kat wordt binnengebracht, controleert de verantwoordelijke van het asiel of het dier geïdentificeerd en geregistreerd staat. Hij/zij neemt onmiddellijk alle nodige maatregelen om de verantwoordelijke van het dier op te sporen. Als die niet gevonden wordt, dan mag een hond/kat na 15 dagen  voor adoptie aangeboden worden.
  • als een dier wordt afgestaan, dan controleert het asiel of de persoon die het dier aanbiedt wel degelijk de verantwoordelijke van het dier is. Er wordt een afstandsverklaring opgemaakt en de nodige documenten, zoals paspoort en vaccinatieboekje, worden afgegeven.
  • als een dier in beslag wordt genomen en in een asiel wordt geplaatst, dan blijft het in het asiel tot de dienst Dierenwelzijn het een bestemming geeft.

Als de hond / kat geen tatoeage of chipnummer heeft, dan zal de contractdierenarts het dier identificeren en registreren. Katten worden geregistreerd / gecastreerd vóór ze voor adoptie worden aangeboden.

Asielen mogen geen dieren te koop aanbieden, kweken of uit het buitenland halen.

De administratie

Het register

In het register wordt binnen de 48 u elke nieuwe aankomst en vertrek van een dier genoteerd.

Een individueel dossier voor honden

Voor elke hond wordt een individueel dossier bijgehouden. Dit omvat:

  • een afstandsverklaring voor dieren die zijn afgestaan met informatie over de gezondheid, het gedrag en de leefomgeving van het dier
  • een evaluatiefiche, ingevuld door het asiel, op basis van waarnemingen tijdens het verblijf
  • een adoptiecontract dat wordt afgesloten tussen het asiel en de adoptant van de hond

Een nieuw baasje voor het dier?

De adoptant krijgt inzage in het individueel dossier van de hond, met uitzondering van de gegevens van de vorige verantwoordelijke.

Het asiel geeft onmiddellijk het  paspoort en/of vaccinatieboekje aan de nieuwe verantwoordelijke van het dier mee. Bij honden worden de nieuwe gegevens aan DogID gemeld. Bij katten gebeurt dit in CatID.

Bezoekrapport van de dierenarts

Afhankelijk van het type inrichting moet de contractdierenarts 1x per maand of per 3 maand op controle komen. De bezoekrapporten moet je 2 jaar bijhouden.

Verander je van dierenarts dan moet je dit aangetekend melden aan de dierenarts alsook aan de dienst Dierenwelzijn.

Statistieken

Jaarlijks ontvangt het asiel een enquête van de dienst Dierenwelzijn om gegevens van het aantal opgevangen en geplaatste dieren van het afgelopen jaar in te vullen. Deze statistieken worden anoniem gepubliceerd.

Wijzigingen of stopzetting

Bij wijzigingen in de uitbating, contactgegevens moet de dienst Dierenwelzijn ingelicht worden.

Bij stopzetting van de activiteit moet het erkenningscertificaat worden teruggestuurd. Je verwittigt ook best de contractdierenarts.

Wetgeving

 

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn