Welke toegangsregels gelden er in een lage-emissiezone?

Algemene toegangsregels

Er gelden toegangsregels voor personenwagens (categorie M1), bussen en autocars (categorieën M2 of M3), kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3), bestelwagens (categorie N1), vrachtwagens (categorieën N2 of N3) en landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T). De toegangsregels gelden 7 dagen per week en 24 u per dag.

Of een voertuig van deze categorieën een lage-emissiezone binnen mag, hangt af van zijn euronorm. De euronorm is een cijfer van 1 tot 6. Voor vrachtwagens en bussen wordt de euronorm aangeduid met een Romeins cijfer van I tot VI. Voor dieselpersonenwagens en dieselbestelwagens is vanaf 1 september 2027 ook de letter na het cijfer 6 relevant. Euronorm 6d geeft aan dat het voertuig werd getest volgens de 2de fase van de nieuwe Europese testprocedure. Deze nieuwe testprocedure bestaat uit een rijcyclus op een testbank en emissiemetingen in reëel verkeer. Voertuigen moeten volgens de nieuwe testprocedure vanaf 1 januari 2020 op de testbank aan de emissiegrenswaarden voor een euro 6 voertuig voldoen en mogen in reëel verkeer niet meer dan 120 mg/km NOX uitstoten (d.i. 1,5 keer de emissiegrenswaarde die tijdens de testcyclus van toepassing is). Deze voertuigen (aangeduid met euronorm 6d) zullen vier keer minder NOx uitstoten dan de huidige Euro 6 diesels.

Voertuigen van de categorie M1, M2 of N1

 • Euro 0 betekent “voor de invoering van de euronormen”

 • De voorwaarden uit de nieuwe testprocedure voor Euro 6d gelden ook voor benzinewagens, maar deze voldoen nu al in praktijk aan de emissienormen voor reëel verkeer.

EURONORM DIESEL TOEGANG
Euro 6d Steeds toegang
Euro 6a, 6b, 6c, 6d-temp Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 september 2027
Euro 5 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025

Euro 4

Euro 3 met roetfilter

Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
Euro 3 zonder roetfilter Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf de invoering
Euro 2 Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf de invoering
Euro 1 Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf de invoering
Euro 0 Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf de invoering
EURONORM BENZINE OF GAS TOEGANG
Euro 4,5,6 Toegang
Euro 3 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2028
Euro 2 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025
Euro 1 Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
Euro 0 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering

Voertuigen van de categorie M3, N2 of N3

 • Euro 0 betekent “voor de invoering van de euronormen”

 • Vrachtwagens boven 3,5 ton kunnen ook euronorm EEV hebben. EEV betekent Enhanced Environmentally friendly Vehicle. De EEV-norm is gelijkgesteld aan euronorm 5

EURONORM DIESEL TOEGANG
Euro 6 Steeds toegang
Euro 5 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025

Euro 4,

Euro 3 met roetfilter

Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
Euro 3 zonder roetfilter

Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering

Euro 2 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering
Euro 1 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering
Euro 0 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering
EURONORM BENZINE OF GAS TOEGANG
Euro 4,5,6 Toegang
Euro 3 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2028
Euro 2 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025
Euro 1 Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
Euro 0 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering

Landbouw-en bosbouwvoertuigen (categorie T)

 • Fase 0 betekent “voor de invoering van de emissienormen”

FASE TOEGANG
Fase iv Steeds toegang
Fase IIIb Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025
Fase IIIa Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
Fase II

Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering

Fase I Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering
Euro 1 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering
Fase 0 Geen toegang of onder voorwaarden vanaf de invoering

Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn steeds toegelaten, ongeacht hun euronorm.

Ook alle andere voertuigcategorieën, zoals bromfietsen en moto’s (categorie L), zijn onvoorwaardelijk toegelaten in een LEZ.

Lokale toegangsregels

De stad bepaalt zelf of voertuigen van de categorie “geen toegang of toegang onder voorwaarden” verboden zijn in hun LEZ of toegelaten zijn onder voorwaarden (bv. tegen betaling). De lokale voorwaarden moeten strenger zijn voor voertuigen met een lagere euronorm, behalve voor volgende voertuigen:

 • voertuigen ouder dan 40 jaar
 • bepaalde speciaal uitgeruste voertuigen
 • voertuigen die gebruikt worden voor noodsituaties of reddingsoperaties

Toegangsregels

Uitzonderingen op de toegangsregels

Volgende voertuigen mogen een LEZ binnen, ook al voldoet het voertuig niet aan de toegangsregels:

 • prioritaire voertuigen (zoals ambulances, politie, brandweer, …)
 • voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 • voertuigen van de Krijgsmacht
 • voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap

Voor voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap moet minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer
 • het voertuig is uitgerust met een rolstoellift

De algemene toegangsregels en uitzonderingen zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 over de lage-emissiezones en het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 tot wijziging van artikel 2 van het besluit van 26 februari 2016.

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)
Frauduleuze e-mails en websites LEZ-vignetten

Er circuleren verschillende (frauduleuze) websites en e-mails  die vignetten/stickers verkopen om een lage emissiezone binnen te rijden. Tijdelijke -betalende- toegang kan enkel aangekocht worden via de website van de betrokken stad.