Week van de Bij: van bijenhotel naar restaurant voor bijen

29/05/2016 - Met de oproep om van uw tuin een restaurant voor bijen te maken, heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vandaag in De Vroente in Kalmthout de Week van de Bij op gang getrokken. Bijenhotels bieden goede nestgelegenheid aan bijen, maar volstaan niet als er onvoldoende stuifmeel- en nectarbronnen in de buurt zijn. Het voedselaanbod verhogen kan door het bloemrijk inzaaien van perceelsranden, de keuze voor bijenvriendelijke planten of bomen zoals wilgen en het beperken van chemische bestrijdingsmiddelen. Gerichte maatregelen zijn nodig om de grote sterfte van bijen tegen te gaan.

Ook uit wetenschappelijke hoek krijgt de bij veel aandacht. De economische waarde voor de land- en tuinbouwsector is dan ook groot. Het laatste decennium is er een consensus gegroeid dat wilde bijen uiterst efficiënte bestuivers zijn. Professor Guy Smagghe van de Universiteit Gent: “De grote uitdaging is om de diversiteit aan wilde bijen en andere bestuivers zoals zweefvliegen en vlinders in stand te houden. Dit vraagt een landschap-specifieke aanpak, waarbij te universele maatregelen zelfs contraproductief kunnen zijn. De landbouwsector kan een essentiële schakel vormen in het behouden van deze biodiversiteit”. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege stimuleert daarom via beheersovereenkomsten tussen landbouwers en de VLM, de aanleg van bloemenstroken aan de randen van landbouwpercelen. Er loopt ook een studie van het departement LNE die moet nagaan hoe populaties van wilde bijen in kaart te brengen en in de tijd te volgen.

Bijentuin aan De Vroente in Kalmthout

Burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs huldigde aan De Vroente een nieuwe bijentuin in. De tuin werd (her)aangelegd met struikheide, bloembollenmengels, stekelbrem, gemengde hagen enz. Daarnaast ondertekende hij ook het charter Bij-vriendelijke Gemeente. “Onze heidegemeente is onlosmakelijk verbonden met de honingbij en de bijenteelt. Wij willen het eigen beheer afstemmen op het leven van de bij, maar ook inwoners en bedrijven aanzetten een handje te helpen. Het vraagt van alle partijen een inspanning, maar de beloning is een bijenvriendelijk en bloemrijk landschap en daar heeft iedereen baat bij.”

Sensibilisering en samenwerking tuincentra

Sinds 2014 organiseert het Departement LNE jaarlijks de ‘Week van de Bij’ om de aandacht te vestigen op de bijenproblematiek en verschillende doelgroepen (particulieren, landbouwers, imkers, groendiensten en bedrijven) te sensibiliseren. Peter is meester-chocolatier Dominique Persoone die een grote passie voor bijen heeft. 

Op de website www.weekvandebij.be staan voor gemeentebesturen goede praktijkvoorbeelden van bijenvriendelijk groenbeheer. Er is een ontleenbare infozuil en voor scholen zijn er educatieve pakketten. Nieuw dit jaar is het educatieve bijenspel HiveLife voor tablets; de app is gratis te downloaden. Voor het eerst verlenen ook 50 Vlaamse tuincentra hun medewerking. Ze hangen de banner van de Week van de Bij op en helpen klanten de weg naar bijenvriendelijke planten.
Bezoekers van het bijenfeest ontvingen vandaag een brochure met bijenvriendelijke bloemen en planten en een poster met de twaalf meest voorkomende wilde bijen in een bijenhotel. De digitale versie is te vinden op de website www.weekvandebij.be of op de Facebookpagina van de Week van de Bij.

Persinfo:

Brigitte Borgmans, 
Woordvoerder Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
T 02 553 62 68 | M 0473 73 28 30
Brigitte.borgmans@lne.vlaanderen.be