Waterbeleid

Doelstellingen en indicatoren rond waterbeleid

Doelstellingen
 • de stedelijke en individuele waterzuivering is verder uitgebouwd
 • de waterlopen worden ingericht met het oog op structuur
 • herstelde sanering van vervuilde waterbodems wordt verder gezet
 • de noodzakelijke ruimingen van waterlopen worden uitgevoerd

(Bron: EU-Richtlijn Stedelijk Afvalwater, kaderrichtlijn Water, VLAREA)

Hieronder vind je de 4 indicatoren
Waterzuivering

Aansluitingsgraad RWZI: verhouding van het aantal huidig op RWZI aangesloten inwonders t.o.v. het maximaal op RWZI aan te sluiten inwoners volgens zoneringsplannen

grafiek waterzuivering

Waterbodems en saneringen

Aantal waterbodems (van 15 prioritaire) onderzocht en sanering gestart

 • doel: 100% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • status: voor 1 waterloop (Winterbeek) is een bodemsaneringsproject klaar, de concrete uitvoering van de saneringswerken wordt voorzien voor 2017
  • Bron: VMM
Herinrichting waterlopen

Waterloop van 1ste categorie heringericht i.f.v. ecologie en wateropvang

 • doel: 6 km per jaar
 • trend: /
 • doelbereik: neen in 2012-2015
 • status: in de periode 2012-2015 werd ca. 6 km waterloop heringericht
Ruimingen waterlopen

Ruimingen op waterlopen van 1ste categorie

grafiek ruimingen waterlopen

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)