Wat is MOS?

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. Milieuzorg op School (MOS) helpt van uw school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
 

Een school die in zee gaat met MOS, kan rekenen op:

 • Begeleiding op maat
  De MOS-begeleider werkt in samenspraak met de leerkrachten en de omgeving om te onderzoeken wat er werkt voor de school. De MOS-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.
 • Informatie en inspiratie
  MOS informeert en inspireert, via nieuwsbrief en website, over het ruime aanbod aan milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Brussel.
 • Vorming
  MOS organiseert netwerkmomenten om scholen de kans te geven om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig zijn er vormingen, zowel algemene als op maat van individuele scholen.

MOS focust op:

MOS begeleidt schoolteams vanuit vier uitgangspunten:

 • Leerlingenparticipatie: elke MOS-actie begint met de actieve betrokkenheid van leerlingen.
 • Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij de werking.
 • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …
 • Beleving: MOS is een leerproces met een concreet resultaat voor ogen. En die resultaten zet MOS regelmatig in de kijker.

MOS richt zich op basis- en secundaire scholen.

Registreren als MOS-school

Wilt u graag gebruikmaken van het MOS-aanbod? Registreer uw school dan als MOS-school op de Groene Kaart. Dat kan op www.mosvlaanderen.be.

Na registratie maakt uw school deel uit van de maatschappelijke MOS-beweging.

Voor MOS-scholen zijn er schoolbordlogo’s, het digitale MOS-icoon en de MOS-schoollogo’s. Deze communicatietools staan op de MOS-website. Op die manier kunnen MOS-scholen duidelijk maken dat ze werken aan milieuzorg en duurzame ontwikkeling.

Een stapje verder: Eco-schools

MOS behoort tot een wereldwijd netwerk van scholen die zorg voor het milieu en duurzaamheid nastreven.  Zin om de school te profileren als (internationale) Eco-School? MOS helpt scholen om dit doel te bereiken.

MOS-partnerlogo staand