Wat is MOS?

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

MOS richt zich op basis- en secundaire scholen.

Uitgangspunten

  1. Leerlingenparticipatie: elke actie begint met actieve betrokkenheid van leerlingen.
  2. Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij haar werking.
  3. Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld ...
  4. Beleving: MOS is een leerproces, met een concreet resultaat voor ogen.

 

Zelf een MOS-school worden

Wat mag je verwachten? 

Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op:

  • Begeleiding op maat
  • Informatie en inspiratie over het aanbod van milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Vlaanderen en Brussel via nieuwsbrieven, website en Facebook. 
  • Vormingen en netwerkmomenten

 

Hoe registreren?

Na registratie maakt je school deel uit van de maatschappelijke MOS-beweging. 

Op de MOS-website vind je verschillende communicatiemiddelen (iconen, logo's ...) die je kan gebruiken om duidelijk te maken dat jouw school werkt aan milieuzorg en duurzame ontwikkeling. 

Een stapje verder: Eco-schools

MOS behoort tot een wereldwijd netwerk van scholen die zorg voor het milieu en duurzaamheid nastreven.  Zin om de school te profileren als (internationale) Eco-School? MOS helpt scholen om dit doel te bereiken via de Groene Vlag.

Centrale coördinatie en decentrale begeleiders

MOS bestaat uit een centraal coördinatieteam en begeleiders in alle provincies en Brussel.

MOS-partnerlogo staand