Wat is klimaatverandering? Wat zijn de oorzaken, waargenomen veranderingen en gevolgen op mondiaal niveau?

Op de website www.klimaat.be vind je meer uitleg i.vm. klimaatverandering:

In het kort

Klimaat.be%20-%20in%20het%20kort.jpg

Oorzaken

Klimaat.be%20-%20oorzaken.jpg

Waargenomen veranderingen

Klimaat.be%20-%20waargenomen%20veranderingen.jpg

Gevolgen

Klimaat.be%20-%20gevolgen.jpg

IPCC-rapporten

Klimaat.be%20-%20IPCC-rapporten.jpg

Het internationale klimaatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change of IPCC) werd opgericht in 1988 door de Wereld Meteorologische Organisatie (World Meteorological Organization of WMO) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Environment Programme of UNEP). Het werd opgericht om beleidsmakers een objectieve bron van informatie te geven over de oorzaken van klimaat­verandering, haar potentiële milieu- en socio-economische gevolgen en opties voor aanpassings- en afzwakkingsstrategieën. Het IPCC voert zelf geen onderzoek uit, maar bundelt bestaand onderzoek.

Om de zeven jaar brengt het IPCC hierover verslag uit in een ‘Assessment Report’. Het ‘Fifth Assessment Report’ (AR5) verscheen in 2014, het 'Sixth Assessment Report' (AR6) wordt verwacht voor 2022. Naast honderden wetenschappers, zijn ook de regeringen van de landen die lid zijn van het WMO en/of het UNDP vertegenwoordigd in de plenaire vergadering waar de rapporten worden goedgekeurd. Hierdoor kan het IPCC relevante wetenschappelijke en socio-economische informatie in een beleidsrelevant kader maar op een beleidsneutrale manier meegeven aan beleidsmakers. Wanneer regeringen de IPCC-rapporten aanvaarden, erkennen ze de wetenschappelijke inhoud van die rapporten.

Klimaatverandering in Europa

Het Europees Milieuagentschap (EMA) publiceerde op 25 januari 2017 het rapport "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016" waarin de actuele trends en gevolgen van klimaatverandering in de verschillende Europese regio’ s worden beoordeeld. De waargenomen klimaatveranderingen hebben nu al uiteenlopende gevolgen voor ecosystemen, de economie en de gezondheid en het welzijn van mensen in Europa. Volgens dit rapport zullen betere en effectievere aanpassingsstrategieën, beleidslijnen en maatregelen van cruciaal belang zijn om deze gevolgen te verzachten.

Klimaatverandering in Vlaanderen en België

In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Het MIRA "Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen" zet het allemaal op een rij. Bekijk het samenvattend filmpje, lees het rapport online, of bestel een papieren versie.

Contacteer ons
Dienst Klimaat