Wanneer een beroep doen op een erkend MER-coördinator en erkende MER-deskundigen?

MER over plannen

Voor het opstellen van een MER van een MER-plichtig plan, moet een beroep gedaan worden op een erkend MER-coördinator en een team van MER-deskundigen.

MER over projecten

Voor het opstellen van een MER van een MER-plichtig  project, moet een beroep gedaan worden op een team van erkende MER-deskundigen  waarbij minstens de voor het project van toepassing zijnde sleuteldisciplines en deeldomeinen vertegenwoordigd worden. Het team van erkende MER-deskundigen staat onder leiding van een erkend MER-coördinator.

Lees ook

Meer over milieueffectrapportage: procedures, info voor initiatiefnemers...

Contacteer ons
Team Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79