Wanneer ben ik m.e.r.-plichtig?

De activiteiten en inrichtingen waarvoor de initiatiefnemer een project-MER moet opmaken, zijn opgesomd in bijlage I, bijlage II en bijlage III van het project-m.e.r.-besluit.

  • Bijlage I = projecten waarvoor de initiatiefnemer altijd een project-MER moet opmaken.
  • Bijlage II = Projecten waarvoor de initiatiefnemer in principe een project-MER moet opmaken, maar waarvoor hij een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen.
  • Bijlage III = projecten waarvoor de initiatiefnemer in principe ook een project-MER moet opmaken, maar via een project-m.e.r.-screeningsnota kan aantonen dat het project geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.
Stroomschema mer-plicht

 

Regelgeving
Contacteer ons
Team Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79