Waar in Vlaanderen zijn er lage emissiezones?

Momenteel hebben al 3 Vlaamse steden beslist om een lage-emissiezone in te voeren.

Antwerpen

De stad Antwerpen heeft sinds 1 februari 2017 een lage -emissiezone. De zone strekt zich uit over de Antwerpse binnenstad (inclusief de Singel) en een deel van Linkeroever (tussen de E17, de park-en-ride Linkeroever en het Sint-Annabos).

Gent

De stad Gent zal een LEZ invoeren vanaf 1 januari 2020. De Gentse LEZ zal samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, m.a.w. het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40, met uitzondering van de as Nieuwewandeling – Blaisantvest, en de in- en uitvalswegen naar de parking Gent Zuid.

Mechelen

  • De stad Mechelen zal een LEZ invoeren in de loop van 2018.

Hoe herken je een lage-emissiezone?

Het begin en einde van een LEZ worden aangegeven met de verkeersborden F117 en F118, die zijn opgenomen in de Wegcode.

 

Verkeersbord lage emissiezone
Meer informatie
Contacteer ons