Waar in Vlaanderen zijn er lage emissiezones?

Momenteel hebben al 3 Vlaamse steden beslist om een lage-emissiezone in te voeren.

Antwerpen

De stad Antwerpen heeft sinds 1 februari 2017 een lage -emissiezone. De zone strekt zich uit over de Antwerpse binnenstad (inclusief de Singel) en een deel van Linkeroever (tussen de E17, de park-en-ride Linkeroever en het Sint-Annabos).

Gent

De stad Gent zal een LEZ invoeren vanaf 1 januari 2020. De Gentse LEZ zal samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, m.a.w. het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40, met uitzondering van de as Nieuwewandeling – Blaisantvest, en de in- en uitvalswegen naar de parking Gent Zuid.

Mechelen en Willebroek

De stad Mechelen  en de gemeente Willebroek zullen een LEZ invoeren ten vroegste vanaf 1 januari 2021.

Brussel

Sinds 1 januari 2018 heeft ook Brussel een lage-emissiezone ingevoerd. Deze lage-emissiezone bevat bijna het volledige Brussels Hoofdstedelijk gewest. Omdat de LEZ-regelgeving een gewestelijke bevoegdheid is, zijn de toegangsvoorwaarden in Brussel verschillend van deze voor de LEZ’s in Vlaanderen.

Hoe herken je een lage-emissiezone?

Het begin en einde van een LEZ worden aangegeven met de verkeersborden F117 en F118, die zijn opgenomen in de Wegcode.

 

Verkeersbord lage emissiezone
Meer informatie
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)