Vuurwerk

Voor het welzijn van onze dieren wordt vuurwerk best niet of zo weinig mogelijk gebruikt. Het veroorzaakt stress en elk jaar zijn er dieren die uit schrik weglopen of ontsnappen uit de weide. Ook niet-ontploft vuurwerk houdt risico’s in voor mens en dier.

Er is inzake dierenwelzijn geen specifieke wetgeving rond het gebruik van vuurwerk. 

De algemene bepalingen van de dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986  zijn echter altijd van kracht. Artikel 1: Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak een verminking, een letsel, of pijn ondergaat.

Een gemeente kan evenwel zelf beslissen om beperkingen op te leggen. Een aantal gemeenten ijvert voor een vuurwerkvrije eindejaarsperiode.

De Vereniging voor Steden en Gemeente (VVSG) heeft enkele mogelijke scenario’s voor gemeentelijke maatregelen en andere tips opgelijst.  Gemeenten kunnen zich hierop inspireren om eigen maatregelen uit te werken of via lokale communicatiekanalen tips om de dieren te beschermen tegen het vuurwerk te verspreiden.

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn