Vormingen voor gidsen, leerkrachten...

Ondersteuning op maat

Wil je met je organisatie zelf aan de slag voor de uitwerking van een educatief project en heb je nood aan ondersteuning? Zoek je een zinvolle invulling voor een studiedag, een vorming in het kader van Milieuzorg Op School of duurzaam hoger onderwijs (Ecocampus), een milieudag binnen je organisatie, een activiteit voor leerkrachten, NME-ers, natuurgidsen en/of natuurouders in de eigen omgeving?