VLAREM-dossiertaks

Tarieven dossiertaks

Indienen milieuvergunningsaanvraag voor een inrichting klasse I die onderworpen is aan een Milieu-effectenrapport (MER) en/of Veiligheidsrapport (VR)

€247,89

Beroep door de aanvrager van de milieuvergunning of de exploitant m.b.t. een inrichting klasse I die onderworpen is aan een Milieu- effectenrapport (MER) en/of Veiligheidsrapport (VR)

€495,79

Indienen milieuvergunningsaanvraag voor een inrichting klasse I

€123,95

Beroep door de aanvrager van de milieuvergunning of de exploitant m.b.t. een inrichting klasse I

€247,89
Indienen milieuvergunningsaanvraag voor een inrichting klasse II €61,97

Beroep door de aanvrager van de milieuvergunning of de exploitant m.b.t. een inrichting klasse II

€123,95

Beroep door derden m.b.t. milieuvergunning klasse I of klasse II

€6,20

Hoe betalen?

De dossiertaks stort je op:

  • IBAN: BE04 3751 1109 9031
  • BIC: BBRUBEBB
  • Departement Omgeving -  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 BRUSSEL
  • Vermelding: “VLAREM- dossiertaks aanvraag/beroep eerste/tweede klasse”

Je voegt een bewijs van betaling van de dossiertaks  bij de vergunningsaanvraag of het beroepsschrift.

Dit kan zijn:

  • (een kopie van) een rekeninguittreksel
  • (een kopie van) een door de bank of de Post met een stempel of handtekeningen van de bankbediende (n) geattesteerde onherroepelijke betalingsopdracht

 

 

Contacteer ons
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten