Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed. Het legt de krijtlijnen vast voor het klimaatbeleid in de periode 2021-2030 in het Vlaamse Gewest. Samen met het Vlaams Energiebeleidsplan 2021-2030 vormt het de Vlaamse inbreng voor het ontwerp van Belgisch geïntegreerd energie- en klimaatplan. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 werd voor advies voorgelegd aan de Minaraad, aan de SERV en aan de Vlaamse Jeugdraad, en werd bezorgd aan de Nationale Klimaatcommissie.

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

De Europese verordening over de Governance van de Energie-unie en van de Klimaatactie (EU 2018/1999 van 11 december 2018) vraagt aan alle lidstaten om een geïntegreerd Nationaal Energie-en Klimaatplan (NEKP) op te maken. Een eerste ontwerp van dit plan moest bij de Europese Commissie ingediend worden tegen 31/12/2018.

België voldeed aan deze verplichting en maakte op 31/12/2018 haar eerste ontwerp NEKP en alle relevante bijlagen over aan de Europese Commissie:

  1. Ontwerp van Belgisch geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (pdf, 2MB)
  2. Bijlage - Prognoses WEM en WAM 2005-2030 (EN, xlsx, 77KB)
  3. Bijlage - WEM-scenario parameters 2005-2030 (EN, xlsx, 36KB)
  4. Bijlage - WAM-scenario parameters 2005-2030 (EN, xlsx, 36KB)
  5. Bijlage - Ontwerp van Federale Bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie Klimaat Plan 2021-2030 (pdf, 1.24MB)
  6. Bijlage - Ontwerp van Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030 (pdf, 665KB)
  7. pdf bestandVoorontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 (2.27 MB)
  8. Bijlage - Ontwerp van Waals Energie-Klimaatplan 2030 (FR, pdf, 4.35MB)
  9. Bijlage - Brussels Energie-Klimaatplan 2030 (pdf, 1.49MB)
  10. Bijlage - Ontwerpstrategie om de milieu-impact van bestaande gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030-2050 te verminderen (FR, pdf, 1.88MB)

Een publieksbevraging over deze plannen loopt van 4 juni tot 15 juli 2019. Het finale NEKP moet tegen 31 december 2019 ingediend worden bij de Europese Commissie.

Contacteer ons
Dienst Klimaat
Publieksbevraging NEKP

De krijtlijnen van het Vlaamse en Belgische Energie-en Klimaatbeleid voor de periode 2021-2030 worden vastgelegd in beleidsplannen. In 2018 zijn ontwerpen opgemaakt van zowel het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 als het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Een publieksbevraging over deze plannen loopt van 4 juni tot 15 juli 2019.