Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed. Het legt de krijtlijnen vast voor het klimaatbeleid in de periode 2021-2030 in het Vlaamse Gewest. Samen met het Vlaams Energiebeleidsplan 2021-2030 vormt het de Vlaamse inbreng voor het ontwerp van Belgisch geïntegreerd energie- en klimaatplan. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 werd voor advies voorgelegd aan de Minaraad, aan de SERV en aan de Vlaamse Jeugdraad, en werd bezorgd aan de Nationale Klimaatcommissie.

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

De Europese verordening over de Governance van de Energie-unie en van de Klimaatactie (EU 2018/1999 van 11 december 2018) vraagt aan alle lidstaten om een geïntegreerd Nationaal Energie-en Klimaatplan (NEKP) op te maken. Een eerste ontwerp van dit plan moest bij de Europese Commissie ingediend worden tegen 31/12/2018.

België voldeed aan deze verplichting en maakte op 31/12/2018 haar eerste ontwerp NEKP en alle relevante bijlagen over aan de Europese Commissie:

  1. Ontwerp van Belgisch geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (pdf, 2MB)
  2. Bijlage - Prognoses WEM en WAM 2005-2030 (EN, xlsx, 77KB)
  3. Bijlage - WEM-scenario parameters 2005-2030 (EN, xlsx, 36KB)
  4. Bijlage - WAM-scenario parameters 2005-2030 (EN, xlsx, 36KB)
  5. Bijlage - Ontwerp van Federale Bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie Klimaat Plan 2021-2030 (pdf, 1.24MB)
  6. Bijlage - Ontwerp van Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030 (pdf, 665KB)
  7. pdf bestandVoorontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 (2.27 MB)
  8. Bijlage - Ontwerp van Waals Energie-Klimaatplan 2030 (FR, pdf, 4.35MB)
  9. Bijlage - Brussels Energie-Klimaatplan 2030 (pdf, 1.49MB)
  10. Bijlage - Ontwerpstrategie om de milieu-impact van bestaande gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030-2050 te verminderen (FR, pdf, 1.88MB)

Een publieksbevraging over deze plannen liep van 4 juni tot 15 juli 2019. Het finale NEKP moet tegen 31 december 2019 ingediend worden bij de Europese Commissie.

Contacteer ons
Dienst Klimaat