Verwerkingen van persoonsgegevens

De volgende verwerkingen van persoonsgegevens door Departement LNE  zijn aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Deze verwerkingen zijn ook terug te vinden in het openbaar register op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze aangiften betreffen geen thematische aangiften voor bewakingscamera’s.

Meer informatie  vind je in het openbaar register bij de Privacycommissie