Verplichtingen milieuverificateur decretale milieuaudit

De milieuverificateur moet voldoen aan de verplichtingen die zijn opgesomd in artikel 34 van het VLAREL (algemene gebruikseisen).

Meer informatie over de retributie kan je hier vinden.