Verbrandingswaarden & rendementseisen centrale stooktoestellen op gas

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen, gevoed met gasvormige brandstof.
Voor centrale stooktoestellen, gevoed met vloeibare brandstof, gelden er al sinds 1 juni 2013 nieuwe verbrandingswaarden.

 

Wat is er veranderd?

Type toestel Bouwjaar Minimaal CO2-gehalte (%) Maximaal CO-gehalte (mg/kWh) Minimaal verbrandings-rendement (%) Maximale netto-temperatuur (°C)
Niet-premix gasbrander (GI) Alle - 150 88 200
Premix gasbrander (GI) Alle - 110 90 180
Gasketel met ventilatorbrander (GII) Alle 8,5 110 90 200


In de overzichtstabel vind je een overzicht van de normen die sinds 1 januari 2018 gelden:

pdf bestandOverzicht vereiste verbrandingswaarden (44 kB)

 

Welke actie moet je ondernemen?

Bij je tweejaarlijks onderhoud zullen de gemeten waarden worden getoetst aan de geldende normen. Als blijkt dat je stooktoestel niet voldoet, wordt dit afgekeurd en zal je erkende technicus je gepast advies geven.

Ketels die niet kunnen voldoen aan de eisen zijn minstens 20 jaar oud en zullen moeten vervangen worden. Het is mogelijk dat ketels van minstens 20 jaar oud nog steeds voldoen aan de nieuwe verbrandingswaarden, maar ook in deze gevallen kan het de moeite lonen de ketel te vervangen. Een verwarmingsketel is immers aan vervanging toe na ongeveer 15 jaar en je kan heel wat besparen op jouw stookkosten door het veel hogere rendement van de nieuwe verwarmingsketels. Vraag advies aan jouw erkend technicus.

 

Rendementseisen

Om de goede werking van het stooktoestel na te gaan, controleert de erkende technicus het minimaal verbrandingsrendement (%). Dit verbrandingsrendement stemt overeen met het verbrandingsrendement op basis van de onderste verbrandingswaarde van de brandstof (Hi).

Het h Hi kan berekend worden volgens de formule

h Hi = 100 - [(tg -ta) * (A2/(21 - %O2) + B)]


waarbij:

%O2 = zuurstofpercentage gemeten in de verbrandingsgassen (volumeprocent)

tg = temperatuur van de verbrandingsgassen

ta = temperatuur van de verbrandingslucht

A2 en B = parameters afhankelijk van de brandstof:

 

brandstof

A2

B

aardgas

0,65

0,009

propaan

0,63

0,008

stookolie

0,68

0,007

 

Ter informatie vraagt de Vlaamse overheid op haar modeldocumenten ook naar het rendement op basis van de bovenste verbrandingswaarde (Hs). Dit rendement krijgt namelijk steeds meer bijval op Europees niveau (zie https://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesignenergielabel) en laat vergelijking toe met deze waarde.

De toetsing van het rendement gebeurt in Vlaanderen evenwel nog steeds op basis van de onderste verbrandingswaarde van de brandstof (Hi).

 

 

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen