Contacteer ons

Veiligheidsrapportage

Over veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage is een vorm van rapportage waarbij de risico's voor zware ongevallen verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in zogenaamde Seveso-inrichtingen centraal staan. In Vlaanderen bestaan verschillende vormen van veiligheidsrapportage.

Seveso-inrichtingen

Veiligheidsrapportage is van toepassing op Seveso-inrichtingen. Men onderscheidt, volgens de Seveso-satus, hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen.

Regelgeving Veiligheidsrapportage

De basis voor veiligheidsrapportage ligt in de regelgeving over de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

VR-deskundigen

Veiligheidsrapporten moeten opgesteld worden door erkende VR-deskundigen.

Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages

Het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages [RLBVR] bundelt alle vormelijke en technische richtlijnen, procedures, instructies en voorschriften voor het opstellen van een veiligheidsrapport of een veiligheidsnota.

Handboek Risicoberekeningen

De dienst Veiligheidsrapportering werkt momenteel aan een nieuw modulair Handboek Risicoberekeningen [HBRB], dat grote delen van het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages [RLBVR] zal vervangen. Enkele modules van het Handboek zijn al uitgewerkt en beschikbaar.

Onderzoek veiligheidsrapportage

De dienst Veiligheidsrapportering laat onderzoeksprojecten uitvoeren. Een overzicht van de lopende en uitgevoerde onderzoeken.

Nieuwsberichten
Openbaarheid veiligheidsrapportage

De documenten en rapporten die in het kader van de veiligheidsrapportage opgemaakt worden, zijn onderworpen aan de openbaarheid van bestuur.

Lijsten Veiligheidsrapportage

Lijsten van Seveso-inrichtingen, behandelde veiligheidsrapporten, ...