Veelgestelde vragen over zendantennes en metingen

 

Kan ik de straling van gsm- of andere antennes laten meten?

Je kan een stralingsmeting aanvragen. De afdeling Handhaving bekijkt dan je aanvraag en kan vervolgens een meting uitvoeren. Je kan geen meting aanvragen voor van andere personen,voor scholen of bedrijven zonder dat die hiervoor goedkeuring hebben gegeven (best vragen die zelf de meting aan). Als je te ver van een zendantenne woont, is het ook niet nodig om de straling te meten. De elektromagnetische straling vermindert heel snel met de afstand. Als je 10 meter verder weg gaat staan van een antenne, vermindert de straling met een factor 100. Daarom is het vanaf een bepaalde afstand van een zendantenne niet meer nodig om een meting te doen. Berekeningen en metingen tonen aan dat vanaf 150 meter van een zendantenne de norm niet meer overschreden kan worden. Dat wil zeggen dat een meting dan niet meer nodig is. Je kan de zendantennes in je buurt opzoeken via deze kaart.

Kan ik zelf een toestel kopen om straling te meten?

Je kan zo’n toestel zelf aankopen. Goede toestellen zijn wel erg duur, reken op meerdere duizenden euro’s voor een kwalitatief toestel. Het is ook belangrijk dat je voldoende kennis hebt om zo’n toestel op de goede manier te gebruiken.

Controleert iemand of antennes niet te veel stralen?

Het toezicht wordt uitgeoefend door de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. De milieu-inspectie voert metingen uit om te controleren dat er niet te veel straling in de omgeving terecht komt.

Kan ik te weten komen of er al gemeten werd in onze buurt?

Die gegevens zijn niet publiek omdat de resultaten met adresgegevens van deze metingen vallen onder de privacy.

Tot op welke afstand van een gsm-antenne is een meting nodig?

Een meting is niet nodig als de afstand tot de antenne groter is dan 150 meter. De elektromagnetische straling van vast opgestelde zendantennes vermindert heel snel met de afstand. Als je 10 meter verder weg gaat staan van een antenne, vermindert de straling met een factor 100. Daarom is het vanaf een bepaalde afstand van een zendantenne niet meer nodig om een controlemeting te doen. De straling is dan zo laag dat de norm niet meer overschreden kan worden. Berekeningen en metingen tonen aan dat vanaf 150 meter van een zendantenne de norm niet meer kan overschreden worden. Dat wil zeggen dat een meting dan niet meer nodig is. Je kan via deze kaart opzoeken of er gsm-antennes in je buurt staan.

Meten jullie ook de straling van andere antennes?

Je kan ook een meting aanvragen als je de buurt woont van andere antennes zoals antennes voor tv, radio, radars en radioamateurs. De Afdeling Milieu-inspectie beoordeelt deze aanvragen en kan een meting uitvoeren.

 

Contacteer ons
Team Omgeving en Gezondheid
Bereken je blootstelling aan wifi

De WiCa Groep van de Universiteit Gent ontwikkelde de ‘Indoor Wireless Exposure Calculator’ (IWEC). Teken met IWEC de plattegrond van je woning, kantoor of school en duid de locatie van het wifi accesspoint aan. IWEC berekent de blootstelling in de omgeving van het accesspoint.