Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Procedure

Voor ze in Vlaanderen mogen werken, moeten technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ (bv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een F-gassen diploma in Nederland) behaald hebben, zich eerst aanmelden en een toezichtsretributie betalen. Ook technici en bedrijven die binnen het Vlaamse Gewest een 'Europees certificaat' behaald hebben maar nog niet in orde zijn met de Vlaamse erkenning, moeten zich eerst aanmelden en een toezichtsretributie betalen.

 

Retributie

Hier kan je terecht voor meer informatie over de retributies.

In de tabel achter deze link kom je te weten hoeveel je moet betalen als bedrijf of technicus.

Aanmelden

Technici en bedrijven aanmelden kan via het online loket van het Departement Omgeving

Hierbij worden de volgende gegevens en documenten toegevoegd:

 • identificatiegegegevens:
  • in geval van een technicus:
   • de voor- en achternaam
   • het rijksregisternummer of als je niet over een rijksregisternummer beschikt: de geboortedatum en -plaats, het privéadres en de datum sinds wanneer je op dit adres woont
   • de naam en het ondernemingsnummer van de werkgever volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen als het bedrijf hierover beschikt of het adres van de maatschappelijke zetel als het bedrijf niet over een ondernemingsnummer beschikt
   • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • in geval van een koeltechnisch bedrijf of bedrijf brandbeveiligingsapparatuur:
   • de naam
   • het ondernemingsnummer volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen als het bedrijf hierover beschikt of het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer als het bedrijf hier niet over beschikt
   • het telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf
 • een geldig bewijs van betaling van de retributie. De volgende bewijsstukken worden aanvaard: (een kopie van) een rekeninguittreksel of (een kopie van) een door de bank met een stempel of handtekening van de bankbediende geattesteerde betalingsopdracht.
 • een kopie van het certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Een erkend koeltechnicus moet vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum. Als bij aanmelding het voorgelegde certificaat ouder is dan vijf jaar,  moet je onmiddellijk slagen voor het actualisatie-examen als je de erkenning wilt bekomen. Een examen dat gelijkwaardig is aan het Vlaamse actualisatie-examen, kan aanvaard worden.

Klik hier voor meer informatie over het actualisatie-examen.

De erkenning gaat in op de datum waarop al deze gegevens aan de afdeling GOP bezorgd werden. De persoon of het bedrijf ontvangt een erkenningsbewijs en de naam wordt opgenomen in de lijst met erkende personen, respectievelijk bedrijven op de pagina met de lijsten met erkende technici en bedrijven.

Koeltechnische bedrijven die via een keuring door een erkende keuringsinstelling een Vlaamse erkenning behalen, hoeven geen toezichtsretributie te betalen voor het bekomen van de erkenning. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de pagina over het bekomen van de erkenning.

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen