Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Procedure

Alvorens te mogen werken in Vlaanderen, moeten technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ (bv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een F-gassen diploma in Nederland) behaald hebben, zich eerst aanmelden en een toezichtsretributie betalen.

 

Retributie

Hier kan je terecht voor meer informatie over de retributies.

Aanmelden

Het aanmelden van technici en bedrijven kan op verschillende manieren :

Hierbij worden de volgende gegevens en documenten toegevoegd:

 • identificatiegegegevens:
  • in geval van een technicus:
   • de voor- en achternaam
   • het privéadres
   • het rijksregisternummer
   • de naam, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het adres van de werkgever (ook te vermelden bij zelfstandig beroep)
   • de contactgegevens van de aanvrager
 • in geval van een koeltechnisch bedrijf of bedrijf brandbeveiligingsapparatuur:
  • de naam
  • de rechtsvorm
  • het adres van de maatschappelijke zetel
  • het ondernemingsnummer
  • de identificatiegegevens van de personeelsleden en de erkenningen of beroepskwalificaties die ze bezitten
  • de identificatiegegevens van de bestuurders.
 • een geldig bewijs van betaling van de retributie. De volgende bewijsstukken worden aanvaard: (een kopie van) een rekeninguittreksel of (een kopie van) een door de bank met een stempel of handtekening van de bankbediende(n) geattesteerde betalingsopdracht.
 • een kopie van het certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Een erkend koeltechnicus moet vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum. Indien bij aanmelding het voorgelegde certificaat ouder is dan vijf jaar, zal men onmiddellijk moeten slagen voor het actualisatie-examen indien men de erkenning wenst te bekomen. Een examen, gelijkwaardig aan het Vlaamse actualisatie-examen, kan aanvaard worden.

De erkenning gaat in op de datum waarop al deze gegevens aan de afdeling GOP bezorgd werden. De persoon of het bedrijf ontvangt een erkenningsbewijs en de naam wordt opgenomen in de lijst met erkende personen, respectievelijk bedrijven op de pagina met de lijsten met erkende technici en bedrijven.

Koeltechnische bedrijven die via een keuring door een erkende keuringsinstelling een Vlaamse erkenning behalen, hoeven geen toezichtsretributie te betalen voor het bekomen van de erkenning. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de pagina over het bekomen van de erkenning.

Contacteer ons
Dienst Beste Beschikbare Technieken (BBT) en Erkenningen