Vademecums, leidraden en studies natuurtechniek

Vademecum Wegen

kaft vademecum wegenWegen vormen een barrière voor wilde dieren, waardoor natuurgebieden versnipperd raken en populaties verkleinen of uitsterven. Bovendien zijn wegen verantwoordelijk voor een groot aantal verkeersslachtoffers. Door speciale ontsnipperende maatregelen zoals tunnels of natuurbruggen (ecoducten) kunnen dieren weer migreren. Ook het beheer van deze maatregelen en ecologisch bermbeheer komt aan bod. Dit vademecum dateert van 1996 maar is grotendeels tijdloos en dus nog relevant.
Hier vind je de pdf bestandinhoudsopgave vademecum wegen.pdf (1.78 MB).
Bestel het vademecum wegen gratis.

 

Vademecum Waterlopen

kaft vademecum waterlopenVerstevigingen van oevers veroorzaken een verlies aan diversiteit van fauna en flora, verminderen migratiemogelijkheden alsook het zelfreinigend vermogen van de waterloop. Natuurvriendelijke oeververdedigingen zijn op vele plaatsen een technisch en ecologisch aanvaardbaar alternatief. Ondiepe, begroeide delen kunnen dienst doen als paaiplaats of als broedplaats. Ook het beheer van deze maatregelen  komt aan bod. Dit vademecum dateert van 1994 maar is grotendeels tijdloos en dus nog relevant.
Hier vind je de pdf bestandinhoudsopgave vademecum waterlopen.pdf (1.42 MB).
Bestel het vademecum wegen gratis.

 

Vademecum bermmaaisel beperken en verwerken

voorblad vademecum bermmaaiselDit vademecum bevat een waaier aan mogelijkheden om bermmaaisel te beperken en te verwerken zonder afbreuk te doen aan het ecologisch bermbeheer.

 
 
 
 
 
 

Leidraad ecologisch bermbeheer

ecologisch bermbeheer_coverBermen zijn uitermate belangrijk voor de versnipperde natuur in Vlaanderen. In landbouw- en woongebieden zijn bermen vaak nog de enige uitwijkplaats voor planten en dieren. Het is dan ook cruciaal om bermen op een ecologische maar veilige en onderhoudsvriendelijke manier te beheren.  Deze publicatie bevat praktische richtlijnen en handvaten om het beheer van bermen op een ecologische en natuurtechnische manier te plannen en uit te voeren.

Download de leidraad ecologisch bermbeheer of bestel gratis

 

Brochure Dag, vlinders in de berm

Vlindervriendelijke inrichting en beheer van bermen, taluds en restgronden

cover Dag, vlinders in de berm
Ecologisch bermbeheer krijgt veel aandacht van de beheerders van bermen langs de vele wegen, kanalen en spoorwegen in Vlaanderen. Dieren stellen daarbij vaak gedeeltelijk andere eisen dan planten. De brochure legt de nadruk op de dagvlinder en geeft aan de bermbeheerder concrete en praktische inrichtings- en beheertips voor een vlindervriendelijke berminrichting.

Download de brochure Dag, vlinders in de berm of bestel gratis

 

Brochure Amfibieën onderweg.

Maatregelen voor het beschermen van amfibieën op onze wegen

cover amfibieën onderweg
Jaarlijks worden op de Belgische wegen ontelbare amfibieën doodgereden. De brochure licht toe welke voorzieningen beschikbaar zijn voor een gerichte en doeltreffende amfibieënbescherming. De nadruk ligt op speciale tunnels en geleidingsvoorzieningen.

Download de brochure Amfibieën onderweg of bestel gratis

 

 

Monitoringsstudies ontsnipperingsmaatregelen

Eindrapporten van verschillende studies om de werking van ontsnipperingsmaatregelen te monitoren, gespreid over meerdere jaren. Tussentijdse rapporten kan je opvragen.

Ontsnipperingsstudies

In deze studies wordt voor een weg of waterweg onderzocht op welke locaties ontsnippering prioritair is en met welke maatregelen kan ontsnipperd worden. Hieronder worden de belangrijkste studies opgesomd, ze zijn op te vragen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

  • E314 van Genk tot Maasmechelen (1999)
  • E34/A67 (2008)
  • kanalen in provincie Limburg (2004)
  • kanalen Scheepvaart in provincie Antwerpen (2004)
  • Albertkanaal provincie Antwerpen (2003)
  • waterwegen in provincie West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (2007)
  • E314 en R0 in het Zoniënwoud (2009)

Bermbeheer

Departement Omgeving werkt samen met andere Vlaamse overheden om bermbeheerplannen te laten opstellen of monitoringsstudies van bermen uit te laten voeren. Deze beheerplannen en studies zijn op te vragen via de contactgegevens onderaan deze pagina. Enkele bermbeheerplannen die de laatste jaren opgemaakt zijn: E314 Vlaams-Brabant en Limburg, E40 West-Vlaanderen en E17 Oost-Vlaanderen.

Lees meer over ecologisch bermbeheer op de website Wegen en natuur

Dieren onder de wielen

 

Contacteer ons
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij