Totale hoeveelheid emissierechten

Onder het EU ETS is het aantal emissierechten beperkt door het emissieplafond (de ‘cap’). Dit plafond neemt jaarlijks af. De rechten onder dit plafond worden op verschillende manieren op de markt gebracht: ongeveer de helft wordt publiek geveild, de andere helft wordt kosteloos toegewezen. Elke installatie moet na elk kalenderjaar voldoende emissierechten inleveren om zijn emissies te compenseren. Tot en met 2020 mogen er in beperkte mate ook internationale kredieten gebruikt worden naast Europese emissierechten.

Totale hoeveelheid emissierechten

Het totale emissieplafond wordt vastgelegd op EU niveau. In 2013 werd het plafond vastgelegd op 2 084 miljoen emissierechten, wat het gemiddelde van het emissieplafond in 2008-2012 was. Elk jaar neemt het plafond af met 1,74% (= de lineaire reductiefactor of LRF) oftewel 38 miljoen rechten. Zo komt het plafond op een niveau van 1 816 miljoen rechten in 2020, wat 21% lager is dan 2005.

In de vierde handelsperiode zal de lineaire reductiefactor aangescherpt worden tot 2,2%, waardoor het plafond jaarlijks met 48 miljoen rechten zal zakken. Zo komt het plafond uit op 1 333 rechten in 2030, wat 43% lager is dan 2005.

Het totale emissieplafond is voor de periode 2013-2020 als volgt onderverdeeld:

  • 5% van het plafond wordt opzij gezet voor de nieuwkomersreserve;
  • Ongeveer 52,5% van de rechten wordt geveild;
  • Ongeveer 42,5% wordt voorzien voor kosteloze toewijzing.

 

Contacteer ons
Team ETS vaste installaties