Toezicht en handhaving

Inspecteren en maatregelen nemen

Thema's, checklists & instrumenten

Sanctioneren van overtreders

Alles over sanctionering: het beboetingskader, de procedure en de criteria voor het opleggen van bestuurlijke geldboetes.

Inspectie milieu, onroerend erfgoed & ruimtelijke ordening: waarvoor kan je bij ons terecht?

Voor welke klachten kan je terecht bij de inspectie milieu, onroerend erfgoed & ruimtelijke ordening

Wat als je de regelgeving niet naleeft?
Erkenning lokale toezichthouders