Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieuvergunningen Praktische informatie Indicatieve lijsten met standaardgegevens

Codelijsten

Indicatieve lijsten van standaardgegevens die gebruikt worden in interne en externe applicaties teneinde de informatie volgens een standaard uit te kunnen wisselen

Indicatieve lijsten

Chemische stoffen: Het CAS-nummer is een éénduidig getal voor iedere bekende chemische stof. U kan het CAS-nummer opzoeken op de website van het Nederlandse RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Hoofdactiviteiten: De indicatieve lijst van hoofdactiviteiten, waarvan sprake is in de formulieren, kan u hier terugvinden. De lijst is gebaseerd op de NACE-code. Dit is een cijfercode die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van economische activiteiten. Dit is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van economische statistieken en overzichten. Elk Belgisch bedrijf heeft één of meerdere NACE-BEL-codes. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Het is mogelijk om drie activiteiten op te geven. Voor de eerste activiteit is het aangewezen om gebruik te maken van de voormelde lijst van hoofdactiviteiten, welke gerangschikt zijn per NACE-BEL-code uitgave 2008 (met bijhorende omschrijving). Gelieve de code en de omschrijving in te vullen. De twee resterende activiteiten kan u vrij invullen (indien u dit relevant acht).