Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieuvergunningen Praktische informatie Formulieren

Formulieren

Formulieren voor het uniek gemeentelijk loket

De formulieren 8ter en 10ter voor de bekendmaking van aanvragen en beslissingen werden toegevoegd door het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2009 dat Vlarem aanpaste voor wat het uniek gemeentelijk loket stedenbouwkundige vergunning-milieuvergunning betreft, kan u terugvinden onder regelgeving.

Download hier de formulieren voor:

Dossiertaks

Informatie met betrekking tot de betaling van de VLAREM-dossiertaks voor een aanvraag of een beroep inzake een inrichting ingedeeld in de eerste of tweede klasse kan u vinden in dit document.

Melding van een voorval

In de algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen (deel 4 van titel II van het VLAREM) werd op 20 september 2013 een nieuwe afdeling 4.1.12 risicobeheersing toegevoegd. Bij een voorval verstrekt de exploitant zo spoedig mogelijk een aantal gegevens aan de afdeling Milieu-inspectie. De exploitant gebruikt daarvoor het formulier, vermeld in bijlage 4.1.12, of een andere informatiedrager die dezelfde informatie bevat. Onder voorval wordt verstaan: gebeurtenis zoals brand, explosie of accidentele emissie, die wordt veroorzaakt door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd gevolgen kan hebben voor de mens of voor het leefmilieu.