Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieuvergunningen Praktische informatie

Praktische informatie

Vlaremdossiertaks

Meer uitleg over de bedragen, hoe te betalen en het bewijs van betaling vindt u in dit schema .

Adviesbevoegdheid FANC

Voor bepaalde “nucleaire” inrichtingen in het Vlaams Gewest moet bij de behandeling van de aanvraag van een milieuvergunning in eerste aanleg en in beroep het advies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gevraagd worden.

Milieujaarverslag

Afdeling 4.1.8 van titel II van het VLAREM bevat bepalingen over het milieujaarverslag, die van toepassing zijn op bepaalde ingedeelde inrichtingen. Het milieujaarverslag werd geïntegreerd in het integraal milieujaarverslag (IMJV). Op deze website (nieuw venster) kan u alle informatie terugvinden over het IMJV.

Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

Voor een aantal inrichtingen die niet ingedeeld zijn (volgens bijlage I van titel I van het VLAREM) en waarvoor dus geen milieuvergunnings- of meldingsplicht geldt, zijn toch een aantal milieuvoorwaarden van toepassing. Een aantal kunnen worden teruggevonden in deel 6 van titel II van het VLAREM, en wel in de volgende hoofdstukken:

HOOFDSTUK 6.1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE MILIEUVOORWAARDEN VOOR NIET-INGEDEELDE INRICHTINGEN

HOOFDSTUK 6.2. BEHEERSING VAN OPPERVLAKTEWATERVERONTREINIGING

HOOFDSTUK 6.3. BEHEERSING VAN HINDER DOOR LICHT

HOOFDSTUK 6.4. BEHEERSING VAN ASBEST

HOOFDSTUK 6.5. PARTICULIERE STOOKOLIETANKS MET EEN WATERINHOUD VAN MINDER DAN 5.000 LITER

HOOFDSTUK 6.6. NIET-INGEDEELDE INRICHTINGEN VOOR VERWARMING VAN GEBOUWEN

HOOFDSTUK 6.7. NIET-INGEDEELDE MUZIEKACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 6.8. NIET-INGEDEELDE KOELINSTALLATIES

HOOFDSTUK 6.9. BEHEERSING VAN BODEM- EN GRONDWATERVERONTREINIGING

HOOFDSTUK 6.10. VAST OPGESTELDE ZENDANTENNES VOOR ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN

HOOFDSTUK 6.11. VERBRANDING IN OPEN LUCHT