Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage Reageren Lopende inspraakprocedures

Lopende inspraakprocedures Plan-MER

Publieke inspraak van 22 augustus 2016 tot en met 20 september 2016 over het Plan-MER voor het RUP Dampoort te Gent

De stad Gent laat het RUP Dampoort opmaken om het knooppunt van openbaar vervoer aan het station Dampoort verder uit te bouwen en een braakliggend terrein om te vormen tot een volwaardig nieuw stadsdeel. Het is de bedoeling om de stroom van voetgangers en fietsers optimaal te laten verlopen en een hoogwaardig knooppunt voor openbaar vervoer te realiseren met maximale doorstroming voor bus, tram en gemotoriseerd verkeer. Er wordt ook een nieuw woon- en werkweefsel ingepland en het openbaar domein wordt kwalitatief heringericht

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt gedurende dertig  dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 22/08/2016 tot en met 20/09/2016 ter inzage op het stadhuis van Gent, het gemeentehuis van Destelbergen  en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. U kan de kennisgevingsnota ook downloaden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 20/09/2016 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage­beheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-MER RUP Dampoort (PL0229)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be


Publieke inspraak van 17 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 over het Plan-MER voor het RUP Zorro in Mechelen

De stad Mechelen zal een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor het gebied Zorro, dat is het gebied van de voormalige Cometsite, waar in 2007 de industriële activiteiten stopgezet zijn. Het plangebied van ongeveer 5,5 ha ligt aan de zuidwestelijke rand van de binnenstad van Mechelen, grotendeels tussen de Koningin Astridlaan en de Leuvense Vaart. Op de site zal een gemengd stedelijk project gerealiseerd worden met woon-, kantoor- en commerciële functies.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 17/08/2016 tot en met 15/09/2016 ter inzage op het  stadhuis van Mechelen en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. U kan de kennisgevingsnota ook downloaden

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 15/09/2016 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage­beheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-MER RUP Zorro (PL0228)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be