Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

 

Nieuws 


Publieke inspraak van 25 juli 2016 tot en met 19 september 2016 in het kader van Mededelingsnotitie Milieueffectrapport Windenergie A16-zone

De Provincie Noord-Brabant wil het realiseren van windmolens in de A16-zone mogelijk maken. Het initiatief is er op gericht om minimaal 100 MW aan duurzame energie op te wekken. Het initiatief sluit aan bij de mondiale en nationale doelstelling om meer duurzame energie te produceren. De provincie Noord-Brabant en de vijf betrokken gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk, Zundert en Alphen-Chaam hebben de strook langs de A16 aangewezen als geschikt gebied voor het plaatsen van windmolens.

Voor het op te stellen provinciale inpassingsplan (PIP) en de nodige vergunningen wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming.
Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt aangegeven welke studiemodellen en milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren.

Het studiegebied voor het milieueffectonderzoek valt voor een klein deel samen met het grondgebied van de provincie Antwerpen.
Gelet op de internationale afspraken volgens het verdrag van Espoo wordt ook aan de Belgische bevolking de mogelijkheid geboden om hun opmerkingen door te geven.

U kunt de NRD raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant:
https://www.brabant.nl/loket/ter-inzages.aspx

U kunt van 25 juli t/m 19 september 2016 uw reactie op de NRD digitaal indienen via
https://www.brabant.nl/loket/ter-inzages/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-windenergie-a16-zone.aspx

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie A16-zone.