Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Situering  
     
  De Vlaamse Klimaattop  
     
  Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020  
     
  CO2 verminderen: doe mee!  
     
  Adaptatie  
     
  Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012  
     
  CO2-emissiehandel  
     
  Flexibele mechanismen  
     
  Verdunning van de ozonlaag en reductie F-gassen  
     
  Klimaatbeleid  
     
  Klimaatfinanciering  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Klimaatverandering

Klimaatverandering

Inleiding

De opwarming van de aarde door een versterkt broeikaseffect is één van de meest actuele milieuproblemen die onze samenleving voor grote uitdagingen plaatst. Duurzame oplossingen vragen immers om een ommekeer in de stijgende uitstoot van broeikasgassen, een ommezwaai in onze manier van wonen, werken, vervoeren en ontspannen. Want de strijd tegen de klimaatverandering heeft alles te maken met hoe we omgaan met energie en grondstoffen, nu en in de toekomst. Met deze webstek willen we voor u het klimaatkluwen ontwarren en u wegwijs maken in de problematiek van de klimaatverandering, de beleidsinitiatieven in Vlaanderen en uw rol daarin.

Actueel

De Vlaamse Klimaattop

Alle informatie over de Vlaamse Klimaattop vind je op www.vlaamseklimaattop.be! Blijf op de hoogte: schrijf u in op de nieuwsbrief Klimaatkrant.

 

1 juli 2016 - De Vlaamse Regering keurt interne reductiedoelstelling voor de entiteiten van de Vlaamse overheid voor 2030 goed

De Vlaamse overheid gaat voor minstens 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder energieverbruik tegen 2030.

 

2016-04-15 - Voortgangsrapport 2013-2015 goedgekeurd

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 (VKP) definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten van klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen. Het eerste voortgangsrapport van beide deelplannen werd op 15 april 2016 op de Vlaamse Regering gebracht.

Lees meer i.v.m. het voortgangsrapport 2013-2015.

 

2016-04-15 - Vlaams actieplan reductie uitstoot van F-gassen 2015-2020

Zoals aangekondigd in het Voortgangsrapport 2013-2015 van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013 – 2020 in het luik Mitigatie, is een Vlaams actieplan rond de reductie van de uitstoot van F-gassen voorbereid. Het actieplan geeft uitvoering aan het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 waar specifieke bijkomende acties t.a.v. F-gassen werden gevraagd.

Lees meer i.v.m. het Vlaams actieplan reductie uitstoot van F-gassen 2015-2020.

 

24 oktober 2014 - Voortgangsrapport 2012: Kyotodoelstelling 2008-2012 behaald!

Het Voortgangsrapport 2012 (VORA12) van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 werd op 24 oktober 2014 meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Dankzij een doelgericht en volgehouden beleid van haalbare, betaalbare en aanvaardbare interne klimaatmaatregelen, versterkt door een economische crisis in 2009 en ondanks een strenge winter in 2010, heeft het Vlaams gewest de Vlaamse Kyotodoelstelling meer dan gehaald, met een klein tekort in de non-ETS (7.720 kton CO2-eq) en een meer dan dubbel zo groot overschot in de ETS (19.320 kton CO2-eq). Het verschil (11.600 kton CO2-eq op vijf jaar) is goed voor een daling ten opzichte van 1990 met 8% (vergeleken met de broeikasgasemissiereductiedoelstelling van 5,2%). Vlaanderen heeft het dus 54% beter gedaan dan afgesproken.

 

28 juni 2013 – Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goedgekeurd – lancering www.klimaattips.be

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

De Vlaamse Regering kan de klimaatproblematiek echter niet alleen oplossen. Op de website www.klimaattips.be vind je suggesties over wat elke Vlaming kan doen om mee te werken aan een gezonder klimaat. Want de oplossing begint ook bij elk van ons.