Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Milieuhinder en -klachten  
     
  Geluidshinder  
     
  Geurhinder  
     
  Lichthinder  
     
  Stiltegebieden  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Hinder en risico's Geluidshinder Regelgeving

Bestaande regelgeving

De bestrijding van geluidshinder is in principe een gewestelijke (Vlaamse) bevoegdheid. Toch spelen ook andere niveaus (gemeente, federale overheid, Europa) een belangrijke rol in de bestrijding van geluidshinder.

Welke regelgeving van toepassing is in een concrete situatie, is afhankelijk van het type bron dat de geluidshinder veroorzaakt:

  • De geluidshinder vanwege (industriële) bedrijven (ingedeelde inrichtingen) wordt geregeld via de milieuvergunning. De voorwaarden waaraan deze bedrijven moeten voldoen op het vlak van geluidshinder staan opgesomd in VLAREM.
  • Ook de geluidsemissie vanwege sommige recreatieve activiteiten, zoals schietstanden enmodelvliegtuigen, wordt gereglementeerd in VLAREM.
  • Het geluid van horeca-zaken, feestzalen of muziekevenementen wordt gereglementeerd in VLAREM.
  • Bioscopen moeten voldoen aan de vereisten van een geluidzorgsysteem. Ook dat is geregeld in VLAREM. De inhoud van deze vereisten is beschreven in een Ministerieel Besluit. [binnenkort]
  • Sommige vliegvelden dienen eveneens te voldoen aan voorwaarden vastgesteld in VLAREM.
  • Voor belangrijke spoorwegen, de luchthaven Brussels Airlines en de steden Antwerpen, Brugge en Gent dienen vijfjaarlijks geluidskaarten en geluidsactieplannen opgesteld. De omzetting van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai is opgenomen in VLAREM.
  • Lawaai van buren (grasmaaiers, vogelschrikkanonnen, ...) kan worden gereglementeerd in gemeentelijke of politiereglementen
  • Voor bouwmachines, auto'smotors enz. zijn tot slot Europese en federale productnormen van toepassing. Dit zijn emissienormen: ze bepalen het maximaal geluidsniveau waaraan elk individueel product moet voldoen zonder een uitspraak te doen over het totale toegelaten geluidsniveau, bijvoorbeeld vanwege een autoweg