Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Bodembescherming

Bodembescherming

 

foto van regenworm in aardkluitDe dienst Land en bodembescherming is ver­ant­woor­de­lijk voor het bo­dem­be­scherm­ings­be­leid in Vlaan­deren, gericht op het voor­komen van bodem­aantasting. Bodem­aantasting heeft betrekking op het verlies aan bodem­kwaliteit als gevolg van onder meer bodem­erosie, verlies van organisch materiaal, verdichting, verzilting, verzuring, verdroging,  wijzigingen in het micro­reliĆ«f, profiel­afbraak en verminderde diversiteit van bodem­fauna en -flora. Ook bodem­afdichting door bebouwing en infra­structuur, met afname van de mogelijke gebruiks­functies als gevolg, en de winning van opper­vlakte­delfstoffen zijn vormen van bodem­aantasting.

 

  

Contacteer de dienst
Land en bodembescherming
  Publicaties  en presentaties   Algemene links