Technische richtlijnen omgevingsvergunning

Codes van Goede praktijk

 

Technische richtlijnen

Diffuse Stofemissies

Inkuipingscapaciteit berekenen

 

Veel gestelde vragen en interpretaties

Termijnen periodiek onderzoek vaste gashouders

pdf bestandTermijnen voor het periodiek onderzoek van vaste gashouders (78 kB)

Kijkglas geen geldig permanent lekdetectiesysteem

Voor meer info, klik hier

Aanwezigheid erkend milieudeskundige bij plaatsing houders voor de opslag van gevaarlijke stoffen

Voor meer info, klik hier

Overvulbeveiliging en peilmeting zijn twee aparte, van elkaar onafhankelijke systemen

In art. 5.6.1.1.10 en 5.17.4.1.16 van titel II van VLAREM wordt enerzijds gesproken over een overvulbeveiliging (4°), en anderzijds over een peilmeting (5°). Deze formulering geeft al aan dat het 2 aparte systemen betreffen, zonder dat hierbij de mogelijkheid van een gecombineerd systeem wordt geboden. Verder stelt bijlage 5.17.7 van titel II van het VLAREM inderdaad dat de overvulbeveiliging een noodsysteem is dat menselijke fouten beperkt, en dat de overvulbeveiliging geen systeem mag zijn om maximale vulling van de houder te bekomen. Het samen lezen van beiden leidt tot de conclusie dat de beveiliging tegen het overvullen onafhankelijk dient te zijn van de controle van het niveau tijdens het vulproces. De beveiliging dient in te grijpen indien er bij de controle van het vulproces iets fout loopt, zoals een verkeerde meting, een fout van de losoperator, e.d. Dit impliceert dat de overvulbeveiliging moet worden aangestuurd door een ander meetelement dan die gebruikt wordt voor de niveaucontrole. De toezichthouder past bij inspecties bovenstaande zienswijze toe.

Contacteer ons
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten