Studiedag 7 juli 2016 over reducties van F-gassen bij koeling

Het Vlaams actieplan reductie uitstoot van F-gassen 2015-2020 bevat onder meer initiatieven voor extra sensibilisering van de betrokken doelgroepen rond lekdicht onderhoud van koelinstallaties, naleving van de regelgeving en de promotie van milieuvriendelijke koeling.

Op 7 juli 2016 organiseerde de Vlaamse overheid daarom in het kader van de Vlaamse Klimaat- en Energietop een studiedag over reducties van F-gassen bij koeling.

Eerst werd het brede kader van het F-gasreductiebeleid in Europa en Vlaanderen geschetst door sprekers van de Europese Commissie (DG CLIMA) en de Vlaamse overheid. Ook de beroepsfederatie UBF-ACA presenteerde ondersteunende initiatieven.

Er werd vervolgens specifiek ingegaan op het vermijden van koelmiddellekkage, met presentaties van de dienst Klimaat, de afdeling Milieu-Inspectie en UCLL dat in opdracht van de Vlaamse overheid een website ontwikkelde om koeltechnische bedrijven technisch te ondersteunen. Zowel een koeltechnisch bedrijf als een exploitant van koelinstallaties deelden hierna hun ervaringen omtrent het minimaliseren van lekverliezen.

In de namiddag werd specifiek ingegaan op de promotie van milieuvriendelijke koeling. Sprekers van Shecco, Agentschap Innoveren & Ondernemen en UCLL schetsten de marktevoluties in Europa en de financiële en technische ondersteuning binnen het Vlaamse Gewest. Ook hier deelden koeltechnische bedrijven en exploitanten hun ervaringen met het publiek.

Contacteer ons
Dienst Klimaat
De Vlaamse Klimaat- en Energietop
Campagnebeeld Vlaamse klimaattop

Alles over de Vlaamse Klimaat- en Energietop vind je op www.vlaamseklimaattop.be