Studie groene taxshift

  • 25 mei 2018

In navolging van de studie uit 2014 over het vergroenen van de fiscaliteit, is in een nieuwe studie na gegaan hoe binnen de bevoegdheden van de Vlaamse overheid een groene taxshift de economie kan stimuleren en tegelijk ook kan vergroenen.

De lastenverlagingen worden in deze studie gefinancierd door de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens. De invoering van een kilometerheffing biedt de mogelijkheid om externe kosten zoals milieu- en klimaatkosten, ongevalskosten, geluidskosten en congestiekosten beter te internaliseren. Zo zal een daling van het verkeersvolume Vlaanderen ook helpen bij het behalen van de klimaat- en luchtkwaliteitsdoelstellingen.

pdf bestandGroene taxshift: onderzoek belastingen op arbeid verschuiven naar milieu (2.35 MB)