Straling: zendantennes, wifi, gsm...

Stralingsmeting aanvragen

Woon je op minder dan 150 meter van een zendantenne? Dan kan je gratis een stralingsmeting aanvragen.

Zoek zendantennes op de kaart
kaart zendantennes
Contacteer ons
Team Omgeving en Gezondheid
Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de plaatsing van zendantennes? Kan ik bezwaar indienen? Wie levert de vergunningen af? Geven smartphones meer straling? Controleert iemand of antennes niet teveel stralen? ...

Normen en regelgeving

Om iedereen te beschermen tegen gezondheidseffecten van elektromagnetische straling zijn er normen vastgelegd.

Zendantennes: informatie voor onderwijs

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor onderwijs ivm zendantennes

Zendantennes: informatie voor lokale besturen

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor een lokaal bestuur ivm zendantennes.