Stook slim!

Slechte lucht: niet stoken

Als de luchtkwaliteit slecht is, dan kan je best maatregelen nemen om het fijn stof te beperken. Een van die maatregelen is het beperken van houtverbrandingen (kachels, open haard, sfeerverwarming, ...).

Contacteer ons
Team Omgeving en Gezondheid