Stiltegebieden

Wat is een stiltegebied?

Stiltegebieden passen in de idee dat er voor elke omgeving een aangepast geluidslandschap is. Een geluidslandschap kun je eigenlijk vergelijken met een geografisch landschap, maar bij een geluidslandschap is de mengeling van geluiden kenmerkend  voor een bepaald gebied. 

Sommige geluidslandschappen zijn daarbij zo aantrekkelijk of zo uniek dat ze speciale bescherming en onderhoud verdienen. Stiltegebieden zijn zulke unieke gebieden waar de nood tot bescherming voortvloeit uit de eigenschap stilte.

Stilte betekent hier niet de totale afwezigheid van geluid maar wel een aangenaam geheel van geluiden. Een stiltegebied is dus een gebied met een goede akoestische kwaliteit. Zeker in Vlaanderen, met een groot aantal gebruikers van een relatief kleine oppervlakte, is het belangrijk om een actief beleid te voeren rond zulke gebieden. In landen met nog uitgestrekte en ongerepte gebieden is dit vanzelfsprekend minder aan de orde.

In een stiltegebied in landelijke omgeving overheersen natuurlijke geluiden, afkomstig van zowel fauna als flora. Ook geluiden afkomstig van bewoners, bezoekers, landbouw, natuur- of bosbeheer, maken deel uit van het geluidsklimaat in een stiltegebied. Het zijn vooral verkeersgeluiden (auto, vliegtuig en in mindere mate trein) die als storend worden ervaren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het in Vlaanderen zo goed als onmogelijk is geworden om gebieden te vinden die volledig vrij zijn van deze storende geluiden. In Vlaamse stiltegebieden zullen deze geluiden voor een stuk deel uitmaken van het geluidslandschap. 

In een stiltegebied in een stedelijke omgeving zal een mengeling van menselijke en natuurlijke geluiden de aantrekkelijkheid bepalen.

Stiltegebieden met een kwaliteitslabel

kwaliteitslabel stiltegebied

Gemeenten en provincies die een actief stiltebeleid willen voeren, kunnen dit bekrachtigen met een kwaliteitslabel Stiltegebied. In gebieden die hiervoor in aanmerking komen, wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van een aantal criteria krijgt een gebied zo een beoordeling van een tot drie sterren. 

Voor volgende gebieden werd al een kwaliteitslabel Stiltegebied uitgereikt:

Overzicht van uitgereikte kwaliteitslabels Stiltegebied in Vlaanderen

Contacteer ons
Team Milieuhinder