Vergroening: aanpak

Je provinciale MOS-begeleider ondersteunt jullie tijdens het vergroeningsproces bij volgende stappen:

  • visie uitwerken en doelstellingen bepalen
  • tijdspad uitzetten
  • draagvlak creëren
  • leerlingen betrekken en eigenaarschap geven
  • proces begeleiden van brainstorm tot ruw plan
  • brug maken naar de klaspraktijk

Alles gebeurt op jullie maat en ritme. MOS ondersteunt, coacht en inspireert.

Draagvlak creëren kan zo

Basischool De Bever in Deurne ruilde haar stenige speelplaats in voor een groene en avontuurlijke buitenruimte.

Pimp je speelplaats

Nuttige info over de aanpak en een overzicht van alle vergroeningssubsidies vind je onder 'Stap voor stap'.

Professionalisering

Neem een kijkje in ons aanbod nascholingen en netwerkmomenten.