secundair onderwijs

Goede praktijkvoorbeelden

Wil je goede praktijkvoorbeelden van scholen en educatieve centra die werken rond duurzaamheid? MOS werkt eraan!
Heb jij ook een goed project, contacteer dan de MOS-begeleider, zodat we het ook kunnen opnemen in deze rubriek.

KaMOShibai

KaMOShibai-verhalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kleuters en lagereschoolkinderen. Toch kunnen ze ook dienen in het vreemdetalenonderwijs, bijvoorbeeld om voor te lezen aan kleuters of lagereschoolkinderen uit een andere taalomgeving. Ze kunnen ook gebruikt worden als leesvaardigheid rond duurzaamheid of dienen in een uitwisselingsproject.  Hieronder vind je alvast enkele verhalen in het Frans, Engels, Duits en Spaans.