Schrijf je in op één van onze nieuwsbrieven

NME-zine

informeert over evoluties in de natuur- en milieu-educatieve sector en geeft een overzicht van educatieve acties, pakketten en publicaties.

 

Caplo-nieuws

de nieuwsbrief van het Centraal Aanspreekpunt Lokale Overheden  informeert de lokale overheden en organisaties die te maken hebben met het lokale milieubeleid over o.m. de samenwerking met lokale besturen.

 

Nieuwsflits duurzaam hoger onderwijs

houdt je op de hoogte van geplande initiatieven van Ecocampus en de output van voorbije initiatieven. Geeft een overzicht van  nieuwe, externe initiatieven die te maken hebben met duurzaam hoger onderwijs: evenementen, studiedagen, goede praktijkvoorbeelden en interessante literatuur.
 

De Helix

geeft een overzicht van de lopende en komende  activiteiten van het vormingscentrum voor natuur- en milieueducatie "De Helix" in Grimminge.

 

m.e.r.-nieuws

informeert je over alles rond milieueffectrapportage.

 

Nieuwsbrief EU ETS

verschijnt als er nieuws is over ontwikkelingen op Vlaams en Europees niveau. De nieuwsbrief bevat zowel praktische informatie over de implementatie van het EU ETS in het Vlaamse Gewest, als duiding bij de belangrijkste Europese ontwikkelingen inzake het EU ETS.

 

Nieuwsbrief F-gassen

verspreidt informatie vanuit de Vlaamse overheid over het Vlaamse reductiebeleid rond de uitstoot van F-gassen voor de periode 2015-2020 en daarna.

 

Nieuwsbrief voor erkende technici centrale verwarming

houdt je op de hoogte van de laatste wijzigingen aan de regelgeving oor centrale verwarmingsinstallaties en erkenningen.

 

Nieuwsbrief Dierenwelzijn

is gericht aan asielen, pensions, kwekerijen en dierhandelszaken.