Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek SLO

Het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO) is een enquête over milieuhinder (geluidshinder, geurhinder, lichthinder) die op regelmatige basis wordt uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking.  SLO geeft inzicht in:

  • globale aspecten van de hinderbeleving in (regio’s in) Vlaanderen;
  • mogelijke probleemgebieden en -activiteiten;
  • tendensen in hinderbeleving.

Het SLO werd sinds 2001 vier keer georganiseerd, steeds via dezelfde methodiek.  In 2018 werd een vijfde bevraging uitgevoerd, de resultaten  hiervan zijn binnenkort beschikbaar.  Het schriftelijk  leefomgevingsonderzoek wordt (samen met gegevens over meldingen van milieuhinder door burgers bij overheidsinstanties) gebruikt om het gevoerde beleid te evalueren en eventueel bij te sturen.

Contacteer ons
Team Leefomgevingskwaliteit