Samenleving, Techniek en Duurzame Ontwikkeling

We stelden een expertpanel samen dat bestond uit leden met een diverse achtergrond ...

  • zowel vanuit de  gedragswetenschappen, de geesteswetenschappen als de exacte wetenschappen
  • vertegenwoordigers uit de onderwijskoepels
  • organisaties met een link naar educatie en de industrie

... en we legden hen de volgende vragen voor:

  • In welke mate kan technologische innovatie bijdragen aan een duurzame toekomst?
  • Kan een samenleving haar innovatie sturen?
  • Welke partners moeten hierbij betrokken worden?
  • Wat betekent dit voor technologie-educatie, gaande van techniek op school over technologische opleidingen in het hoger onderwijs tot het levenslang leren op de werkvloer?

De output bestaat uit een visietekst en een lijst met indicatoren die kunnen ingezet worden om technisch georiënteerde educatieve workshops, projecten, praktijklessen, doe-cursussen, … te toetsen aan duurzaamheid.

Wil je meer weten over dit project, heb je interesse in de visietekst of wil je de indicatoren inzetten om jouw workshop of STEM-activiteit te verduurzamen? Dan verwijzen we je graag naar ons EDO-portaal. Hier kan je trouwens ook voor heel wat andere vragen in verband met EDO terecht.

We wensen jullie alvast veel techniekplezier toe op weg naar die duurzame toekomst.

Het ST&D-team

Meer informatie
Milieuvorming en -educatie
Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België